Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Čestní členové PS ČLS JEP

Čestní členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP

1. Charakter čestného členství

Existuje čestné členství Psychiatrické společnosti ČLS,

Psychiatrické společnosti Československé Lékařské společnosti J.E.Purkyně (do r.1992).

Přechodně byli též zahraniční čestní řádní-členové a členové-dopisující a dále rovněž medaile České a Československé lékařské společnosti.

2. Evidence čestného členství

Evidence v členské evidenci ČLS je spolehlivá od r. 1983, před tím neúplná. Současná evidence byla získána z:

  • údajů členské evidence ČLS (Praha 2, Sokolská 31)
  • zápisů výboru 1962-1973,1973-1982 Psychiatrické společnosti ČLS (archiv PS na Psychiatrické klinice 1. LF UK Praha)
  • zápisů výboru Psychiatrické společnosti (federální) Československé Lékařské společnosti (dtto)
  • dokumentace někdejšího vědeckého sekretáře Doc. Duška
  • dokumentace někdejšího vědeckého sekretáře prim. Baudiše
  • Čs.Psychiat.,75,6,420-422,1979 (Čestní členové Psychiatrické společnosti)
  • Čs.Psychiat.,86,5,358-359,1990 (Primář MUDr. Pavel Baudiš, CSc., šedesátníkem)

Poznámka: Ani uvedené prameny nezachycují zcela úplnou dokumentaci čestných členů PS. Návrh výboru ještě neznamená udělení členství. Datum udělení členství není zcela spolehlivé.

3. Seznam domácích (českých a slovenských) čestných členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP:

Příjmení,jméno  Uděleno roku
MUDr. Petr Možný 2022
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 2022
PhDr. Darja Kocábová 2021
MUDr. Martin Hollý, MBA  2020
MUDr. Maršálek Michal, CSc. 2018
MUDr. Vaněk Jaroslav 2018
prim. MUDr. Seifertová Dagmar, CSc. 2014
prof. MUDr. Drtílková Ivana, CSc. 2014
prof. MUDr. Žourková Alexandra, CSc. 2013
doc. MUDr. Malá Eva, CSc. 2012
prim. MUDr. Tůma Ivan, CSc. 2012
MUDr. Lívia Vavrušová, Ph.D. 2012
prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. F.R.C. Psych. 2010
MUDr. Žižka Vladislav 2010
Prim. Hašto Jozef 2009
MUDr. Drlíková Zdenka 2008
prim. MUDr. Rektor Juraj 2008
MUDr. Bašný Zdeněk ml. 2006
prof. MUDr. Libiger Jan, CSc. 2006
Prof. Žucha Ivan 2006
Prof. Novotný Vladimír 2006
Doc. Baštecký Jaroslav 2004
MUDr. Tautermann Pavel 2004
prof. MUDr. Češková Eva, CSc. 2002
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D. 2002
Prof. Bouchal Milan 2002
doc. MUDr. Hort Vladimír, CSc. 2000
doc. MUDr. Pavlovský Pavel, CSc. 1999
prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc. 1998
MUDr. Kumpel Quido, CSc. 1998
doc. PhDr. Srnec Jan, CSc. 1998
prof. MUDr. Vojtěchovský Miloš, CSc. 1998
Doc. Faltus František 1998
Prof. Zvolský Petr 1998
prof. MUDr. Švestka Jaromír, DrSc. 1997
doc. MUDr. Dušek Karel 1991
Doc. Molčan Ján 1985
Doc. Vinař Oldřich 1982
Prof. Vojtěchovský Miloš 1982
Doc. Medvecký Ján 1982
Prim. Baudiš Pavel 1980
MUDr. Dobíšek Karel 1978
Doc. Peterová Eva 1978
Doc. Srnec Jan 1978
Prim. Hřebíček Slavoj 1977
Prof. Náhunek Karel 1976
Prof. Zapletálek Miroslav 1976
Doc. Skála Jaroslav 1976
Prof. Vondráček Vladimír 1975
Prof. Vencovský Eugen 1975
Prof. Mečíř Jan 1975
Prof. Janík Alojz 1975
Doc. Prokůpek Josef 1975
Prim. Hájek František 1975
MUDr. Dobiášová Libuše 1975
MUDr. Richterová 1975
Doc. Škoda Ctirad 1975
Prim. Klen Arnošt 1975
Prim. Rektor Leonard 1975
MUDr. Bureš Jan 1974
Prof. Dobiáš Jan 1974
Prof. Klimo Zoltán 1971
Prof. Matulay Karol 1971
Prof. Guensberger Ernest 1971
Prof. Janota Otakar 1970
Prof. Mysliveček Zdeněk 1970
Prof. Hádlík Josef 1970

 

4. Seznam zahraničních (s výjimkou slovenských) čestných členů Psychiatrické společnosti ČLS

JEP (jméno, národnost a rok udělení):

Prof. Sucharev (SSSR) 1962

Prof. Kline (USA) 1968

Prof. Mall (NSR) 1969

Prof. van Krevelen (Holandsko) 1969

Prof. Bukowczyk (PLR) 1970

Prof. Petrilowitsch (NSR) 1970

Prof. Peršič (Jugoslávie) 1971

Prof. Lange (NDR) 1971

Prof. Arnold (Rakousko) 1971

Prof. Hoff (Rakousko) 1971 (in memoriam)

Prof. Horanyi (MLR) 1972

Prof. Kerbikov (SSSR) 1972

Akad. Sněžněvskij (SSSR) 1972

Prof. Shipkovenski (BLR) 1972

Prof. Kielholz (Švýcarsko) 1972

Prof. Labhardt (Švýcarsko) 1972

Prof. Luban-Plozza (Švýcarsko) 1972

Prof. Pichot (Francie) 1972

Prof. Eitinger (Norsko) 1972

Prof. Juhasz (MLR) 1973

Prof. Temkov (BLR) 1973

Prof. Schulze (NDR) 1973

Prof. Leonhard (NDR) 1974

Prof. Schneider (Švýcarsko) 1974

Prof. Bohaček (Jugoslávie) 1974

Prof. Rennert (NDR) 1974

Prof. Yodú (Kuba) 1975

Prof. Arés (Kuba) 1975

Prof. Babajan (SSSR) 1975

Prof. Vartanjan (SSSR) 1975

Prof. Seidel (NDR) 1975

Prof. Leigh (Anglie) 1975

Prof. Chertok (Francie) 1975

Prof. Petr Morozov (SSSR) 1975

Prof. Žarikov (SSSR) 1975

Prof. Schwarz (NDR) 1975

Prof. Portnov (SSSR) 1976

Prof. Wendt (NDR) 1976

Prof. Zurabašvili (SSSR) 1977

Prof. Gőlnitz (NDR) 1977

Prof. Rydzinski (PLR) 1977

Prof. Dabrowski (PLR) 1977

Prof. Schou (Dánsko) 1978

Prof. Hofmann (Rakousko) 1978

Prof. Ehrhardt (NSR) 1978

Prof. Baumann (NDR) 1978

Dr. Roszka (PLR) 1979

Prof. Hecht (NDR) 1979

Prof. Lopez-Ibor (Španělsko) 1983

Prof. Hudolin (Jugoslávie) 1983

Prof. Szymusik (PLR) 1986

Prof. Hippius (SRN) 1991

Dr. First (USA) 1992

Prof. Cox (Anglie) 1995

Dr. Birley (Anglie) 1995

Dr. Caldicott (Anglie) 1995

Prof. Sartorius (Švýcarsko) 1998

Prof. Okasha (Egypt) 2004

Prof. Maj (Itálie) 2008

Prof. Gaebel (Německo) 2008

Prof. Volavka (USA) 2010

Prof. Hans Jürgen Möller (Německo) 2011

Pedro Ruiz, M.D (USA) 2012

 

 

Seznam čestných členů PS ČLS JEP naleznete zde.

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133