Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vědecký sekretář:
PhDr. Gazdová Lenka

Členové výboru:

PhDr. Marie Pečená 

Mgr. Šárka Bezvodová 

PhDr. Unger David 

PhDr. Alena Javůrková 

PhDr.Jaroslava Raudenská 

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3813

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


AKTUALITY

V červnu proběhly volby nového výboru Sekce pro hypnózu a volby předsedy sekce a vědeckého sekretáře.

Předsedkyní Sekce pro hypnózu na období 2021-2026 se stala

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vědeckým sekretářem se stává PhDr. Lenka Gazdová

Členové výboru:

PhDr. Marie Pečená

Mgr. Šárka Bezvodová

PhDr. David Unger

a srdečně vítáme nové členky výboru

PhDr. Alenu Javůrkovou

PhDr.Jaroslavu Raudenskou

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva - 2019

Kurzy hypnózy a další aktivity sekce

Sekce organizuje od roku 1970 každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.

Informace o pravidelných kurzech hypnózy pod záštitou sekce na http://www.hypnoza-kromeriz.cz

V posledních letech proběhly tyto kurzy:

26. úvodní kurz ve dnech 17.-21.9. 2007 s 67 účastníky
27. úvodní kurz ve dnech 6.-10. 10. 2008 s 59 účastníky
13. pokračovací kurz ve dnech 5.-9. 10. 2009 s 54 účastníky
28. úvodní kurz ve dnech 4.-8. 20 2010 s 69 účastníky a
29. úvodní kurz ve dnech 3.-7. 10. 2011 s 54 účastníky
14. pokračovací kurz ve dnech 1.-5. 10. 2012 se 20 účastníky
30. úvodní kurz ve dnech 30.9.- 4. 10. 2013 s 59 účastníky
31. úvodní kurz od 29. září do 3. října 2014 se 40 účastníky.
15. pokračovací kurz 5.-9. října 2015 se 34 účastníky.

32. úvodní kurz 3.- 7. října 2016 s 50 účastníky

V roce 2017 je plánován další úvodní kurz ve dnech 9.-13. října 2017. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.

Sekce uspořádala také supervizní soustředění, které se konalo na závěr Česko-slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích 5.-6. 11. 2011.

Sekce zajišťovala program odpoledních schůzí Psychiatrické společnosti ve dnech 2. února 2011 a 15. května 2013, připravila program pro schůzi 3. června 2015.

Na práci sekce navazuje monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza", která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza" od téhož autora.

V roce 2013 byla v rámci Sekce pro hypnózu založena pod vedením Mgr. Veroniky Víchové a Mgr. Šárky Bezvodové Pracovní skupina pro autogenní trénink, která zajišťuje kurzy, výzkum a supervizi pro autogenní trénink. V roce 2014 se podařilo uspořádat 3 dvoudenní kurzy základního stupně AT v Praze, dva na Masarykově Univerzitě v Brně a jeden v Berouně, dále kurz AT pro pokročilé v Praze a pro projekt Tera na Univerzitě Olomouc. Proběhl i kurz vyššího stupně AT. Dne 20. června 2014 se konala v Praze Československá konference s názvem „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace." Více informací na www.autogennitrenink.cz

Hypnoterapie

Nejedná se o specializaci, ale o dílčí metodu v rámci psychoterapie. Zásady jsou zpracovány v úvodníku Kratochvíl,S.: Hypnóza v psychiatrii. Čes. a slov. Psychiatrie 2001, 97, 107-108 a v článku Kratochvíl,S.: Hypnoterapie. Čes. a slov. Psychiatrie 2003, 99, Suppl.2, 46-51.
Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou v rámci své ambulantní psychoterapeutické praxe nabídnout hypnoterapii, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček na webu: http://www.hypnoterapeute.hump.cz


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ DO VÝBORU SEKCE PRO HYPNÓZU Psychiatrické společnosti ČLS JEP

V Praze dne 25.5.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předně Vám děkujeme za účast ve volbách členů výboru Sekce pro hypnózu. Výsledky voleb jsou následující: Celkem hlasovalo 27 členů, tj. 65,9 % z celkových 41 oprávněných voličů, resp. zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP. Členové mohli volit jednoho až sedm zástupců do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 06/2021 – 06/2025 byli k datu 23.05.2021 zvoleni tito kandidáti (řazeno abecedně) z 17 navržených:
Jméno zvoleného kandidáta
Mgr. Bezvodová Šárka
PhDr. Gazdová Lenka
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D.
PhDr. Pečená Marie
PhDr. Unger David
Mgr., et Mgr. Víchová Veronika

Shodného počtu hlasů dosáhli:
PhDr. Javůrková Alena, Ph.D.
PhDr. Raudenská Jaroslava Ph.D.

Na základě stanov ČLS JEP rozhodla současná předsedkyně sekce, se souhlasem obou kandidátek PhDr. Javůrkové a PhDr. Raudenské, aby se 7. členem výboru stala PhDr. Raudenská Jaroslava.
Předsedu si zvolí členové nového výboru ze svých řad sami. Jméno nového předsedy bude uveřejněno na internetových stránkách po zvolení.

PhDr. Koláčková Barbara
Za volební komisi

 


Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133