Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Místopředseda:
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc.

Člen:
MUDr. Holanová Marta

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 05/2021 – 05/2024

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3806


AKTUALITY

44. soudně psychiatrická konference

web akce - https://akce.psychiatrie.cz/pozvanka-44-soudni

přihláška - https://akce.psychiatrie.cz/prihlaska-2023

program - https://akce.psychiatrie.cz/program-44-soudni-konference

pozvánka zaslaná e-mailem - https://mailchi.mp/b736a4672545/pozvnka-na-44s-soudn-psychiatrickou-konferenci?e=


Bulettin znaleckého práva a znalectví 2023/1

Vedení evidence znaleckých posudků

Připomínky k materiálu s názvem: „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném“

vyuctovani_2021 VZOR paušál

vyúčtování_účast_VZOR_nový

05/2021

Výbor sekce pro soudní psychiatrii dává k dispozici poslední návrh znaleckého posudku po stránce formální, který nám byl zaslán Mgr. Benýškem z Ministerstva spravedlnosti. Lze očekávat ještě další, z našeho pohledu, formální úpravy.

Pro potřeby znalců psychiatrů bude nutné vypracovat nové znalecko - psychiatrické standardy. Prosíme tedy případné zájemce, kteří by se na tvorbě standardů, což bude financováno Ministerstvem spravedlnosti, chtěli podílet, aby se přihlásili na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komu již přišla datová schránka od  Ministerstva spravedlnosti, měl by jí aktivovat. Je možné, že jejím prostřednictví již bude kontaktován OČTŘ, případně jinými subjekty. Schránka však dosud není vybavena tak, aby do ní znalci mohli psát údaje, které předepisuje nový zákon o znalcích.

S přáním zdraví a pohody

doc .MUDr .Ilja Žukov, CSc.

předseda


ARCHIV

Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly elektronicky. Celkem hlasovalo 39 členů, tj. 54,9 % z celkových 71 oprávněných voličů. Do výboru pro období 06/2021 – 06/2025 byli k datu 23.05.2021 zvoleni tito kandidáti (řazeno abecedně) ze 16 navržených: MUDr. Holanová Marta, doc. MUDr. Žukov Ilja, CSc., Shodného počtu hlasů dosáhli: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Na základě stanov ČLS JEP rozhodl současný předseda sekce, aby se 3. členem výboru stal prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc.

Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly korespondenčně v termínu 24.3. 2017 – 14. 4. 2017. Celkem hlasovalo 26 členů, tj. 96,3% z celkových 27 ověřených členů sekce. Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 14. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidátů (abecedně -  PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; MUDr. Dana Kertészová; Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133