Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Pecháčková Zuzana

Místopředseda:
MUDr. Ing. Žaludek Adam, MBA, LL.M.

Člen:
MUDr. Mužný Robert

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2025

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3818

Podmínkou členství v sekci je věk do 40 let.

Nejsi ještě členem ČLS JEP a naší sekce?

Můžeš tak učinit s pomocí odkazu: https://www.cls.cz/stante-se-clenem.

SKVĚLÉ ZPRÁVY!

Máme opět možnost získat formální kvalifikaci v psychoterapii, více o nástavbovém oboru LÉKAŘSKÁ PSYCHOTERAPIE na webové stránce - https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/informace-o-pracovisti.


Atestační zkoušky v r. 2024

Kmenové zkoušky v r. 2024


Požadavky na atestační práci

Požadavky na atestační práci ke stažení (pdf)


Doporučená literatura

Doporučená literatura K ATESTACI z Psychiatrie od r. 2024

Literatura KE ZKOUŠCE PO KMENI z Psychiatrie od r. 2024


Přehled otázek ke kmenové zkoušce

Moc děkuji MUDr. Dávidu Gomolovi za přehledné shrnutí otázek ke kmenové zkoušce. Poslouží skvěle pro rekapitulaci znalostí :) 

Přehled otázek ke stažení (xls)


ATESTAČNÍ A KMENOVÁ KáPéZetka

Děkujeme Psychiatrické společnosti za podporu, nakladatelství Galén za grafickou úpravu a studijnímu oddělení 1. lékařské fakulty UK za korekci stručného letáku, který bude doufám nápomocný k lepší orientaci ve formalitách týkající se přihlášení na atestační a kmenovou zkoušku.

Při nejasnostech doporučujeme vždy včas kontaktovat lékařskou fakultu organizující danou zkoušku.

Hodně štěstí!

MUDr. Zuzana Pecháčková – Předsedkyně Sekce mladých psychiatrů

ATESTAČNÍ A KMENOVÁ KáPéZetka ke stažení (pdf)


Jsme rádi, že se spolek Mladí lékaři a naše sekce mohla spojit pro dobrou věc!

Ze vzájemné spolupráce vznikl stručný dotazník pro ukrajinské uprchlíky sloužící k prvotnímu zhodnocení možných duševních obtíží. Věříme, že komunikační karta může být užitečným nástrojem v naší práci, byť nemůže nahradit komplexní psychiatrické vyšetření za účasti překladatele.

Velké díky Marye Kalantay (studentka lékařské fakulty, Medici na ulici) za překlad, MUDr. Martinu Kočímu (předseda - Mladí lékaři) za organizaci.

Komunikační karta - Duševní zdraví ke stažení (pdf)


Sekce Mladých psychiatrů se aktivně podílí na reformě psychiatrické péče v rámci vytváření standardů kvality a zahájila diskusi ohledně obnovení možnosti získání psychoterapeutické specializace pro lékaře.

Sekce Mladých Psychiatrů se v rámci své aktivity připojila k České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP s žádostí k ministrovi zdravotnictví o pomoc při vyřešení otázky specializace v oblasti psychoterapie pro lékaře, kterou již několik let není možné získat. O výsledku budeme informovat, jakmile jej obdržíme.


VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva - 2019


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ DO VÝBORU SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ Psychiatrické společnosti ČLS JEP

V Praze dne 25.5.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předně Vám děkujeme za účast ve volbách členů výboru Sekce mladých psychiatrů. Výsledky voleb jsou následující:
Celkem hlasovalo 31 členů, tj. 31,3 % z celkových 99 oprávněných voličů, resp. zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.
Členové mohli volit jednoho až tři zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 06/2021 – 06/2025 byli k datu 23.05.2021 zvoleni tito kandidáti (řazeno abecedně) z 9 navržených:

Jméno zvoleného kandidáta
MUDr. Mužný Robert
MUDr. Pecháčková Zuzana
MUDr. Žaludek Adam MBA, LL.M.

Předsedu si zvolí členové nového výboru ze svých řad sami. Jméno nového předsedy bude uveřejněno na internetových stránkách po zvolení.

Se srdečným pozdravem

MUDr. Tadeáš Mareš
Za volební komisi

Na základě společné schůze nově zvolených členů předsednictva Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP byla zvolena předsedkyní sekce MUDr. Zuzana Pecháčková, místopředsedou MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA a člen MUDr. Robert Mužný.


Archiv

Dne 6.5.2009 naše sekce slavnostně vysadila v zahradě Psychiatrické kliniky VFN sekvojovec obrovský (Sequoiadenron giganteum). Strom je potomkem nejvyššího stromu ČR – sekvojovce v Ratměřicích. Tento jehličnan se dožívá úctyhodného věku přes tři tisíce let,  pravděpodobně druhého nejvyššího stáří mezi organismy; je odolný vůči škůdcům i požárům.  Jako čestný host se vysazení stromu sekce zúčastnil i prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133