Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

Místopředseda:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Juraj Rektor

Člen výboru:

MUDr. Beneš Jan
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Papežová Simona
MUDr. Szymanská Tereza

MUDr.Přemysl Suchomel

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3808

Webové stránky sekce: www.socialnipsychiatrie.cz

METODIKA PRO VYKAZOVÁNÍ A ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V CDZ–SMI (04/2023)


Ze zápisu schůze výboru sekce sociální psychiatrie konané 31.5. 2022
Volby do výboru sekce
Do výboru pro období 06/2022 - 06/2026 k datu 17.5.2022 bylo zvoleno 7 kandidátů z 18 navržených.
Volby do výboru Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 12.04.2022 – 16.05.2022. Celkem hlasovalo 24 členů z celkových 55 ověřených členů sekce.
Do výboru pro období 06/2022 – 06/2026 k datu 17.5.2022 bylo zvoleno 7 kandidátů z 18 navržených. Byli zvoleni tito kandidáti (seřazeni abecedně):
MUDr. Beneš Jan
PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D.
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Papežová Simona
MUDr. Pěč Ondřej, Ph.D.
prim. MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Szymanská Tereza


Nově zvolený výbor se jednomyslně shodl na interní kooptaci do výboru MUDr. Přemysla Suchomela /technickou chybou se nedostal na kandidátku/ a doc. Kališové /byla zvolena na ekvivalentním místě.


Předsedou výboru byl zvolen MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Místopředsedy výboru byli zvoleni /abecedně/: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., MUDr. Juraj Rektor


Poslání sekce sociální psychiatrie

Posláním sekce sociální psychiatrie je především všestranně podporovat sociální a komunitní přístupy při prevenci, léčbě a rehabilitaci lidí trpících duševní nemocí. Tyto přístupy zejména zahrnují přiblížení léčby do přirozeného prostředí pacientů, zmenšení role ústavní léčby za současného rozvoje kooperující sítě komunitních zdravotnických a sociálních služeb. K dalším oblastem, které sekce podporuje, patří psychiatrická epidemiologie, zdravotní výchova a destigmatizace. Sekce využívá k této podpoře odborné a vzdělávací akce a konference, odborné publikace, poskytuje odborná stanoviska k výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, zejména ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.

Schůze výboru sekce v roce 2016-18 (datum a probíraná témata):

6.11. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

16.10. 2018
Příprava konference sociální psychiatrie.

11.9. 2018
Ustanovení výboru sekce: MUDr. Pěč Ondřej, Ph.D. - předseda, MUDr. Hejzlar Petr – místopředseda MUDr. Suchomel Přemysl – místopředseda; zhodnocení odpolední Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie.

19.6. 2018
Výsledky voleb do výboru sekce, informace o sekci na psychiatrickém sjezdu, upřesnění programu Purkyňky, příprava konference sociální psychiatrie

24.4. 2018
Běžící volby do výboru sekce, přechodné zavirování webu sekce, příprava Purkyňky v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

31. 1. 2018
Kompletní volební komise, přesun zkusmého webu na reálný, psychiatrický sjezd v Mikulově, příprava odpolední Purkyňky sekce v září, příprava konference sociální psychiatrie 2018

22. 11. 2017
Doplnění volební komise, doplnění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie 2018

26. 9. 2017
Příprava konference sociální psychiatrie 2018, členové volební komise, zkusmý web sekce, spolupráce s Ameprou

7. 6. 2017
Zhodnocení konference sociální psychiatrie 2016, příprava konference v roce 2018, volby do výboru sekce – aktualizace členů sekce, projekt MPSV k sociálnímu bydlení

2. 11. 2016
Spuštění zkusmého webu sekce, příprava konference sociální psychiatrie

5. 10. 2016
Web sekce, příprava konference sociální psychiatrie

6. 9. 2016
Samostatný web sekce, obnova webových stránek na webu PS, přihlašování nových členů, regionální odborní konzultanti, příprava konference sociální psychiatrie, zhodnocení symposia sekce na psychiatrickém kongresu

31. 5. 2016
Web sekce. Seznam členů sekce. Přihláška ke členství. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

5. 4. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

2. 2. 2016
Web sekce. Konference sociální psychiatrie 2016. Odpolední schůze Purkyňovy společnosti 6. 4. 2016. Symposium sekce na psychiatrickém kongresu ve Špindlerově Mlýně.

Obnova členství

Probíhá obnova členství v sekci sociální psychiatrie. Prosíme členy PS ČLS JEP, kteří mají zájem o členství v sekci a v minulosti se nehlásili, aby se obrátili e-mailem na předsedu sekce s žádostí o vstup do sekce a souhlasem s podmínkami členství.

Podmínkami členství je souhlas s posláním sekce a další podmínky uvedené v Organizačním řádu odborných sekcí PS, zejména zájem o problematiku, účast na aktivitách sekce a zdržení se konání, které by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem sekce. 

 

Aktuální problémy a dění v sekci

Informace o aktuálním děním v oblasti sociální psychiatrie a komunitní péče naleznete na webových stránkách:  www.socialnipsychiatrie.cz

Domácí odkazy

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
www.cmhcd.cz

Asociace komunitní služeb
www.askos.cz

Asociace denních stacionářů a krizových center
www.adskc.cz

Aliance center duševního zdraví
www.acdz.cz

 

Zahraniční odkazy

International Journal of Social Psychiatry
http://isp.sagepub.com

International Journal ol Psychosocial Rehabilitation
http://www.psychosocial.com/

Faculty of Rehabilitation nad Social Psychiatry. The Royal College of Psychiatrists
http://www.rcpsych.ac.uk/college/faculties/rehabilitationandsocial.aspx

World Association for Social Psychiatry (WASP)
http://wasp-socialpsychiatry.org/

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
http://www.wapr.info/


ARCHIV

Volby do výboru Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly korespondenčně v termínu 14.5. 2018 – 23.5. 2018. Celkem hlasovalo 18 členů, tj. 54,54% z celkových 33 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 06/2018 – 06/2022 bylo k datu 23.5.2018 zvoleno 7 kandidátů z 9 navržených.

Jména zvolených kandidátů (seřazeno abecedně)

PhDr. Dragomirecká Eva
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Hejzlar Petr
MUDr. Pěč Ondřej
MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Suchomel Přemysl
PhDr. Winkler Petr

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133