Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Petra Uhlíková

Místopředseda:
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Členové výboru:
MUDr. Bínová Šárka
MUDr. Havelka Tomáš
MUDr. Goetz Michal Ph.D.
MUDr. Koutek Jiří Ph.D.
MUDr. Jan Uhlíř

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 11/2020 - 11/2024, resp. do doby zvolení nového výboru

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3804


Sekce dětské a dorostové psychiatrie děkuje svým partnerům

rsj logo

logo cyklo best


SMUTNÁ ZPRÁVA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s lítostí oznamujeme, že dne 12.4.2021 zemřel po těžké nemoci člen výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP MUDr. et Mgr. Viktor Hartoš.

Čest jeho památce.


GRANTY

Vážení členové sekce,
v předchozím období se podařilo získat finanční prostředky určené především pro další vzdělávání členů Sekce DDP, podařilo se také zpracovat návrh grantů, který schválil výbor PS ČLS JEP.

Cestovní grant Sekce DDP

Grant na podporu organizace odborneho setkani na krajské urovni

Grant na podporu účasti zahraničního řečníka na odborná setkání

Cena prof. MUDr. Jana Fischera, DrSc. za nejlepší publikaci z oboru duševní zdraví dětí a adolescentů


S pozdravem
Petra Uhlíková


VOLBY DO VÝBORU SEKCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvádíme výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 61 členů, tj. 48,03 % z celkových 127 oprávněných voličů, resp. zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.
Členové mohli volit jednoho až sedm zástupců do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 11/2020 - 11/2024 byli k datu 2.11.2020 zvoleni tito kandidáti z 15 navržených:

Jméno zvoleného kandidáta, seřazeno abecedně:
MUDr. Bínová Šárka
MUDr. Havelka Tomáš
MUDr., Mgr. Hartoš Viktor
MUDr. Goetz Michal Ph.D.
MUDr. Koutek Jiří Ph.D.
MUDr. Theiner Pavel Ph.D.
MUDr. Uhlíková Petra

Předsedu si zvolí členové nového výboru ze svých řad sami. Jméno nového předsedy bude uveřejněno na internetových stránkách po zvolení.

V Praze dne 2.11.2020

MUDr. Kosová Fabienne
Za volební komisi 


Dne 7.12.2016 proběhla schůze nově zvolených členů výboru, během které proběhla volba nového předsedy a místopředsedy. Novým předsedou se stala MUDr. Petra Uhlíková, místopředsedou MUDr. Jaroslav Matýs.

Nově zvolený výbor děkuje všem členům předchozího výboru Sekce DDP za jejich aktivní činnost. Zvláštní poděkování patří doc. MUDr. Libuši Stárkové za aktivní účast na projektech týkajících se péče o děti s autismem.

Výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 40 členů, tj. 80 % z celkových 50 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 12/2016-10/2020 byli k datu 5.11.2016 zvoleni tito kandidáti z 9 navržených: MUDr. Petra Uhlíková, MUDr. Jaroslav Matýs, MUDr. Iva Hodková, prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., MUDr. Michal Goetz, Ph.D., MUDr. Koutek Jiří, PhD., MUDr. Mgr. Eva Rozsívalová. Dva kandidáti se vzdali kandidatury

předseda: MUDr. Petra Uhlíková

místopředseda MUDr. Pavel Theiner, PhD

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133