Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

PS ČLS JEP a ČPS z.s.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS) založil svoji servisní organizaci Česká psychiatrická společnost o.s. (ČPS), jejímiž členy jsou všichni minulí i aktuální členové výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS), pakliže s tím souhlasí. Občanské sdružení nám umožňuje úplnou právní subjektivitu a větší flexibilitu např. při organizaci konferencí. Dříve jsme spolupracovali (PS a ČPS) na bázi prohlášení o spolupráci schváleném valnou hromadou naší PS na sjezdu v roce 2007 v Brně a valnou hromadou ČPS v Praze v témže roce. Velmi jsme usilovali o to, aby naše spolupráce byla legitimizována i v rámci České lékařské společnosti. Po složitých jednáních díky trpělivosti všech zúčastněných stran a díky pochopení vedení České lékařské společnosti se nám to podařilo. Dohodli jsme se, že od 1.1.2010 bude nakladatelem našeho časopisu Česká a slovenská psychiatrie právě naše občanské sdružení. Ve smlouvě s Českou lékařskou společností se explicitně konstatuje, že „Česká psychiatrická společnost o.s. je občanským sdružením, úzce spolupracujícím s Psychiatrickou společností ČLS JEP, jehož cílem je rozvoj oboru psychiatrie a které má ve svých hlavních cílech a činnostech i vydávání a podílení se na vydávání odborných tiskovin, publikací a časopisů“ (kapitola I, čl. 2 smlouvy ze dne 29.7.2009).

Věřím, že tato „samostatnost“ povede k dalšímu zvýšení kvality a atraktivnosti našeho nejtradičnějšího odborného psychiatrického časopisu. Je to velká výzva pro nově rekonstruovanou a omlazenou redakční radu, které časopis plně svěřujeme do její kompetence. Již nyní se těším na jeho první vydání v novém kabátě v lednu 2010. Současně vyzývám naše nejpřednější odborníky, aby přispěli nejen do tohoto ale i dalších čísel časopisu Česká a slovenská psychiatrie.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Praha, 5.8.2009

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133