Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2020

 

 


2019

Dne 26. září 2019 od 10:00 hodin v Lékařském domě proběhla tisková konference na téma

Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR aneb "Proč je dětská a dorostová psychiatrie tak nedosažitelná - nedostupná ne/jenom v ČR"

TISKOVÁ ZPRÁVA - odkaz

VIDEO: https://www.cls.cz/aktualne/aktualizace-videozaznam-tiskova-konference-pece-o-deti-a-dorost-s-dusevni-poruchou-v-cr-1298

 


2018

Dne 23.3.2018 proběhla tisková konference na MZ

Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí MZ


V reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny evropským projektem. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 Center duševního zdraví. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

Více: http://www.mzcr.cz/dokumenty/posun-v-reforme-psychiatricke-pecevznik-center-dusevniho-zdravi_15175_1.html


Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133