Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

KUFFNEROVA CENA za publikaci vydanou v roce 2023

 

Cena bude předána dne 5.6.2023 na zahájení XV. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Karlových Varech

 

 Do soutěže Kuffnerova cena byly přihlášeny tyto publikace:
 
Diagnostická kritéria DSM-5-TR
Autor: Pavel Mohr a kol.
Vročení: 2023, Hogrefe (ISBN 978-80-864-7165-5)
 
DSM 5 TR obalka 228x228
 
 
Naléhavé stavy v psychiatrii
Autor: Hana Papežová a kol.
Vročení: 2023 , Maxdorf (ISBN 978-80-7345-762-4)
 
nal stav
 
Právní psychologie v aktuálních tématech
Autor: Ludmila Čírtková
Vročení: 2023 , Galén (ISBN 978-80-7492-694-5)
 
pravni psychologie v aktualnich tematech
 
 
 
Cena je podpořena společnostíViatris logo CMYK
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133