Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2010

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP schválil udělení Kuffnerovy ceny za rok 2010 publikaci „Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III.“ (Tribun EU, 2010) kolektivu autorů Jiří Raboch, Martin Anders, Pavla Hellerová a Petra Uhlíková

Laureáti Kuffnerovy ceny.pdf

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133