Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

KUFFNEROVA CENA za publikaci vydanou v roce 2022

Za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou v roce 2022

Rada Kuffnerovy ceny pověřená výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve složení MUDr. Martin Hollý, MBA (předseda), doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Raboch, CSc. 

udělila Kuffnerovu cenu knižní publikaci

 

Gerontopsychiatrie v klinické praxi
Autor: Martina Zvěřová a kol.
Vročení: 2022 , Grada (ISBN 978-80-271-3465-6)

 

Cena byla podpořena společností   Viatris logo CMYK

 

CENA BYLA PŘEDÁNA DNE 6.12.2023 PŘED ZAHÁJENÍM VĚDECKÉ SCHŮZE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP.


 

Do soutěže Kuffnerova cena byly přihlášeny tyto publikace:

Gerontopsychiatrie v klinické praxi
Autor: Martina Zvěřová a kol.
Vročení: 2022 , Grada (ISBN 978-80-271-3465-6)

Duše a tělo v psychosomatické medicíně
Autor: Jan Poněšický
Vročení: 2021, Triton (ISBN 978-80-7553-895-6)

Duse a telo v psychosomaticke medicine

The etiology of mental disorders
Autor: L. Hosák, M. Malekirad, K. Látalová
Vročení: 2022 , Karolinum (ISBN 978-80-246-5147-7)

The etiology HOSAK


Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii
Autor: Monika Klírová
Vročení: 2022 , Maxdorf (ISBN 978-80-7345-719-8)

Neinvazivni moz stim KLIROVA

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133