Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

KUFFNEROVA CENA za publikaci vydanou v roce 2020

Za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou
vydanou v roce 2020

rada Kuffnerovy ceny pověřená výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělila Kuffnerovu cenu knižní publikaci

Poruchy spánku a bdění
Autoři: Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al.


Nevsimalova_Poruchy_spánku_a_bdění_3_vydani_WEB-G.jpg

 

Cena byla podpořena společností   Viatris logo CMYK

 

Do soutěže Kuffnerovy ceny byly přihlášeny tyto publikace:

1. Alzheimerova nemoc
Autor: Jan Korábečný, Ondřej Soukup, Martin Vališ a kolektiv
Vročení: 2020, Maxdorf (ISBN 978-80-7345-643-6)

Alzheimerova nemoc Korábečný

2. Management kvality a rizik psychiatrické péče
Autor: Adam Žaludek
Vročení: 2020 , Grada publishing (ISBN 978-80-271-2275-2)

Management Žaludek


3. Poruchy spánku a bdění
Autor: Soňa Nevšímalová
Vročení: 2020 , Galén (ISBN 978-80-7492-478-1)


Nevsimalova_Poruchy_spánku_a_bdění_3_vydani_WEB-G.jpg

 

 

 

 

 

 


4. Deliria z pohledu psychiatra
Autor: Jirák Roman
Vročení: 2020, Galén (ISBN 978-80-7492-461-3)

JIrak Deliria WEB G


5. Sebevraždy
Autor: Helena Kučerová, Helena Haškovcová
Vročení: 2020, Galén ( ISBN 9788-80-7492-485-9)

Sebevraždy Kučerová


6. Normální šílenství
Autor: Jiří Pasz, Adéla Plechatá
Vročení: 2020, Host ( ISBN 978-80-275-0389-6)

Normální šílenství Pacz

 

Složení Rady Kuffnerovy ceny: MUDr. Martin Hollý, MBA (přededa), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133