Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2016

Výbor Psychiatrické společnosti udělil Kuffnerovu cenu za publikaci

Mozek a jeho člověk + Mysl a její nemoc

Autoři: Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al.

 Blahopřejeme!

Cena byla podpořena společností MYLAN

Mozek a jeho člověk Mysl a její nemoc

 

fotka 20171206 103017 600

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133