Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2015

Výbor Psychiatrické společnosti udělil Kuffnerovu cenu prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. a kolektivu autorů.

 Blahopřejeme!

 

Cena byla podpořena společností MYLAN. 

 

 

2016 KC

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133