Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2014

Výbor Psychiatrické společnosti udělil Kuffnerovu cenu doc. PhDr. Petru Bobovi, PhD.

Cena byla podpořena společností ZENTIVA.Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133