Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2013

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti byla udělena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2013. Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená profesorem Zvolským ji za rok 2013 udělila Jánovi Praškovi, Kláře Látalové a kol. za publikaci „Psychiatrie v primární péči" (Mladá Fronta).

Laureáti Kuffnerovy ceny.pdf

 

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

 

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133