Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena 2012

Komise vedená prof. Zvolským ji za rok 2012 udělila prof. MUDr. Evě Češkové, CSc. za monografii Schizofrenie a její léčba. Cena byla předána 10. října během Slavnostního zahájeni kongresu.

Laureáti Kuffnerovy ceny.pdf

Partnerem Kuffnerovy ceny PS ČLS JEP je společnost Zentiva.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133