Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka 2016

2. 12. 2015 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2015. V soutěži na téma „Evidence based postupy v psychiatrii“ byl v kategorii věda a výzkum oceněn Doc. MUDr. Jan Vevera za svoji práci „Násilné chování a viktimizace u mužů a žen s psychotickou poruchou“. V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace Prof. MUDr. Hany Papežové a kolektivu „Naléhavé stavy v psychiatrii“. Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

Pro rok 2016 bylo vyhlášeno téma “Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“. Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2016, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.

Bližší informace na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369).

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133