Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka 2014

Na odpolední schůzi Psychiatrické společnosti dne 3. 12. 2014 byla předána Vondráčkova cena za rok 2014.

V soutěži na téma „Moderní trendy v psychiatrii" byl v kategorii věda a výzkum oceněn článek „GSK3β, CREB, and BDNF in pheripheral blood of patients with with Alzheimer´sdisease and depression" MUDr. Jana Pláteníka a kolektivu autorů. V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace „Ošetřovatelství v psychiatrii" autorského kolektivu Mgr. Tomáše Petra a Mgr. Evy Markové. Cena byla výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

Pro rok 2014 bylo vyhlášeno téma "Evidence based postupy v psychiatrii". Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2015, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.

Bližší informace na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369).

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133