Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena Vladimíra Vondráčka 2014

Pro rok 2014 bylo vyhlášeno téma

"Moderní trendy v psychiatrii". Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích.
Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2014, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.
Bližší informace můžete získat u dr. Krcha nebo dr. Pavláta na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369).

Pravidla udělování ceny si můžete přečíst zde.

Laureáti Ceny Vladimíra Vondráčka

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133