Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena Vladimíra Vondráčka 2013

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

V roce 2013 získali Vondráčkovu cenu v kategorii věda a výzkum Doc. MUDr. R. Jirák a kolektiv autorů za práci „Gerontopsychiatrie“.
V kategorii praktická aplikace byla cena přidělena Doc. MUDr. J. Masopustovi a kolektivu za knihu „Neuropsychiatrické případy“.
Vondráčkova cena byla v roce 2013 výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

Laureáti Vondráčkovy ceny

Laureáti Ceny Vladimíra Vondráčka

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133