Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

14. celostátní konference - Dny Ireny Strossové: Komplexní terapie psychóz v praxi, 11. - 12. 10. 2012, Opava

Datum konání: 11. - 12. 10. 2012
Místo konání: PL Opava
Pořádá: Psychiatrická léčebna Opava při příležitosti 50. výročí komplexní terapie psychóz v Opavě.
Garantem konference je PS ČLS JEP.

Přihlášky do 30. září 2012.
Přihlášky k ativní účasti do 31. srpna 2012.

Pozvánka ZDE

Přihláška ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133