Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2012

Datum Garant dopoledne 9:00 Garant odpoledne 15:00 Sponzor Pozvánka
LEDEN schůze odpadá pro kolizi s 54. psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku
ÚNOR
1.2.2012
PK Olomouc Sekce psychofarmakologická
doc. Vinař
AstraZeneca Czech Republic

pozvánka+zprávy 

BŘEZEN
7.3.2012
DPL Opařany Sekce dětské a dorostové psychologie
prim. Čihák

pozvánka+zprávy

DUBEN
4.4.2012
PK Praha Sekce poruch příjmu potravy
prof. Papežová

pozvánka+zprávy

KVĚTEN
2.5.2012
CNS Centrum Třinec Sekce mladých psychiatrů
MUDr. Kmoch
ČERVEN
6.6.2012
PL Horní Beřkovice Sekce ambulantní psychiatrie
MUDr. Herman

pozvánka+zprávy

ZÁŘÍ
5.9.2012
PCP Praha

Sekce psychosomatická
MUDr. Chvála

MEDA Pharma

pozvánka+zprávy

ŘÍJEN
3.10.2012
PL Havlíčkův Brod Sekce psychoterapeutická
MUDr. Hellerová

 pozvánka+zprávy

LISTOPAD
7.11.2011
PL Dobřany

Sekce gerontopsychiatrická
Doc. Jirák

 pozvánka+zprávy

PROSINEC
5.12.2012
PK Brno Pracovní skupina: Raboch J., Zrzavecká I., Venigová B., Dlouhý M., Pěč O., Kališová L., Herman E.
Vondráčkova nadace

 pozvánka+zprávy

 

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 9:00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.

  Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13:45.-14:45 hod.). Sekce mladých psychiatrů pořádá své schůzky od 12:15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

   Sekce pro návykové nemoci (předseda prim.MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11:00 – 13:00 hod.) na Oddělení léčby závislostí  Praha 2., Apolinářská 4 (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).

  Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133