Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

XXVIII. kongres SKVIMP, 1. - 3. 3.2012, Hradec Králové

Mozek, metabolismus a výživa
Datum konání: 1. – 3. března 2012
Místo konání: Hradec Králové
Témata: Výživa, intenzivní metabolická péče a neurologické a psychiatrické poruchy
Tématické okruhy:
• neuromuskulární problematika a intenzivní péče
• metabolická komata v intenzivní péči
• neurogenní poruchy polykání a metabolické a nutriční konsekvence neurologických chorob
• dietologické postupy u neurologických chorob
• demence a etické aspekty nutriční terapie
• poruchy příjmu potravy
• nutriční konsekvence psychiatrických chorob

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133