Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

WPA International Congress 2012 Prague, 17. - 21.10. 2012

Téma: Focusing on Access, Quality and Humane Care

Pořádá: World Psychiatric Association

  Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost o.s. 

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Datum konání: 17. – 21. 10. 2012

Prezidenti kongresu:   Prof. Pedro Ruiz, President WPA 2011 – 2014

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133