Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

29th Brazilian Congress of Psychiatry

"Access  to Care and Social Justice"
Date: 2-5 of November, 2011
Place: Rio de Janeiro, Brazil
Information: see the congress website.

29thBrazilienCongress_2011
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133