Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pozvánka na SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ PS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
 
Dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Termín konání: pátek 7.6.2024, 14,35 - 16,35 hod.
Místo konání: Kongresový sál, hotel Thermal, Karlovy Vary 

PROGRAM
 1. Úvod
 2. Volba funkcí a orgánů shromáždění členů
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva revizní komise
 6. Informace k volbám do výboru PS pro období 2024 - 2028
 7. Vysvětlení smyslu profesního členství a dalších změn v rámci stanov a proč se musí hlasovat o stanovách znovu
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr 
 
Těšíme se na setkání


MUDr. Simona Papežová
předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133