Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Metodika vykazování intranazálního esketaminu (LP Spravato) v rámci Společného stanoviska VZP ČR a PS ČLS JEP a dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133