Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

U.S. National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

Medscape
http://www.medscape.com/  - nutno se zaregistrovat (bezplatně)

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133