Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

Pro odborníky

aktuality z oboru psychiatrie

odborné informace a doporučení

zprávy ze zasedání výboru ČPS

kalendář vzdělávacích akcí

a další

Pro uživatele

informace pro uživatele péče, jejich blízké, rodiny a přátele

možnosti řešení životních situací

síť zdravotnických zařízení

zprávy z médií
a jiné

O společnosti

Psychiatrická společnost
ČLS JEP

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS) založil svoji servisní organizaci Česká psychiatrická společnost o.s. (ČPS), jejímiž členy jsou všichni minulí i aktuální členové výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS), pakliže s tím souhlasí. Občanské sdružení nám umožňuje úplnou právní subjektivitu a větší flexibilitu např. při organizaci konferencí. Ve smlouvě s Českou lékařskou společností se explicitně konstatuje, že „Česká psychiatrická společnost o.s. je občanským sdružením, úzce spolupracujícím s Psychiatrickou společností ČLS JEP, jehož cílem je rozvoj oboru psychiatrie a které má ve svých hlavních cílech a činnostech i vydávání a podílení se na vydávání odborných tiskovin, publikací a časopisů“ (kapitola I, čl. 2 smlouvy ze dne 29.7.2009).

Image
Psychiatrická společnost ČLS JEP

Partneři

Bronzový partner
Lundbeck
Partner
Lundbeck
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133