Lůžková psychiatrická zařízení

Hlavní město Praha

Psychiatrická nemocnice Bohnice - tel.: 284 016 144,111

Adresa: Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8

http://www.bohnice.cz/

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VF - tel.: 224961111

Adresa: Ke Karlovu 11, 121 08 Praha

http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/

 

Psychiatrické centrum Praha - viz Středočeský kraj, Národní ústav duševního zdraví

 

Psychiatrické oddělení, Vojenská fakultní nemocnice Praha (Ústřední vojenská nemocnice Praha) - tel.: 973 208 333

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

http://uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=60&lang=cs

 

Dětské a dorostové detoxikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - tel.: 257 197 111

Adresa: Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1 - Malá Strana

http://www.nmskb.cz/oddeleni/detox/specializace-1/

 

Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol - tel.: 224 431 111

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/

 

Dětská psychiatrie, Thomayerova nemocnice, Psychiatrické oddělení - tel.: 261 082 262

Vídeňská 800, 140 59 Praha

https://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.