Stanovy

Nové stanovy a řády

Vážení členové Psychiatrické společnosti,


Jedním z hlavních úkolů výboru Psychiatrické společnosti ve funkčním období 2009-2013 byla příprava nových stanov a řádů PS ČLS JEP. Nových proto, že Psychiatrická společnost (PS) své stanovy a řády dosud neměla a řídila se jen stanovami České lékařské společnosti (zde).  Ty umožňují, aby jednotlivé organizační složky (jako je PS) měly své vlastní stanovy, které však musí být v souladu se stanovami ČLS a schváleny předsednictvem ČLS. Naše stanovy, jednací řád i volební řád byly projednané na shromáždění členů PS ve Špindlerově Mlýně (stanovy 2010, řády 2012) a schválené předsednictvem ČLS JEP (stanovy 4.4.2012, řády 12.6.2012), což znamená, že jsou platné. 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ KE STANOVÁM A ŘÁDŮM
1. Stanovy
Největší odlišností stanov PS oproti stanovám ČLS (a dosud i PS) je nové definování funkce předsedy společnosti, které zajišťuje jak obměnu v této funkci, tak kontinuitu. Místo předsedy, volí členové společnosti „budoucího předsedu“(president elect), který se v prvním funkčním období připravuje na funkci předsedy. V dalším funkčním období vykonává vlastní funkci předsedy a v dalším funkčním období má funkci „předsedy minulého“ (past-president) a tím zajišťuje kontinuitu v práci výboru společnosti. 
Délku setrvání jednoho člověka ve výboru v těchto funkcích (3 období)  jsme vykompenzovali jednak tím, že jsme zkrátili funkční období výboru ze 4 let na 3 a tím, že každý může být předsedou společnosti jen jednou za život.  Tím je tedy zajištěna i obměna v této funkci.
Platné Stanovy najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

2. Jednací řád
Ústředním bodem nového jednacího řádu je usnášeníschopnost Shromáždění členů (valné hromady) PS. To je letitý problém, protože se v historii PS na schůzi valné hromady snad ještě nikdy nesešlo takové množství členů, aby byla schůze usnášeníschopná. V novém jednacím řádu je nutné kvorum pro usnášeníschopnost sníženo na 1/10 všech členů. To znamená, že by stačilo, aby se na schůzi valné hromady sešlo cca 100 členů PS. Ve zkušenosti je i to málo pravděpodobné - běžně se valných hromad účastní cca 70-80 členů. Významná inovace jednacího řádu spočívá v tom, že pokud se nesejde na schůzi Shromáždění členů dostatečný počet členů, výbor PS může k  zásadním otázkám získat „vyjádření stanoviska členů PS“ formou korespondenčního či elektronického hlasování.
Platný Jednací řád je na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

3. Volební řád
Volební řád podrobně upravuje proceduru voleb do orgánů a funkcí společnosti.    Rozšiřuje volby o nové prvky -  volební kampaň, volební webové stránky i o  nový způsob ustanovení volební komise. Volby budou nyní výhradně korespondenční (v budoucnosti mohou být i elektronické).
Volí se zvlášť (na samostatném hlasovacím lístku) budoucí předseda, tentokrát i předseda, výbor a revizní komise – celkem tedy 4 hlasovací lístky. Zájemci mohou kandidovat na kteroukoliv z volených funkcí zároveň, vykonávat však mohou jen jednu z nich. Kandidát případně zvolený do více funkcí se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje. Procedura volby zahrnuje několik pojistek, které mají zajistit, aby nebyly výsledky voleb zpochybňovány. Platný Volební řád najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

4. Organizační řád sekcí
Zároveň s výše popsanými řády Výbor společnosti připravil „Organizačního řád sekcí PS“. Tento materiál je již schválen předsednictvem ČLS a tudíž platný. 
Podstatnou charakteristikou odborných sekcí je, že vznikají především za účelem odborné činnosti a nejsou samostatně vystupující složkou odborné společnosti. Organizační řád proto také upravuje vztahy sekcí a výboru PS. Stěžejní novinkou Organizačního řádu sekcí je, že členství v sekcích bude evidované.

Platný Organizační řád sekcí najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde

Prim. MUDr. Juraj Rektor
místopředseda PS ČLS

 

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.