Sekce pro psychiatrickou sexuologii 3807

Předsedkyně:
Prim. MUDr. Petra Sejbalová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sexuologické odd. FN Brno
Netroufalky 1, Brno 625 00

Členové výboru:
MUDr. Hollý Martin, MBA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PL Bohnice


MUDr. Procházka Ivo, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 01/2021 - 12/2024

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3807


Informace o sekci:

Dlouhá léta obětavě sekci předsedal prim. MUDr. Slavoj Brichcín, kterému patří dík všech členů sekce za nelehkou organizační i koncepční činnost.

V únoru 2010 byla předsedkyní sekce zvolena prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc, která dosud vykonávala funkci místopředsedkyně.

Sekce psychiatrické sexuologie sdružuje psychiatry se sexuologickou erudicí a se zájmem o sexuologické otázky. Psychiatrie byla a zůstává „lídrem“ v oboru sexuologie a je přáním většiny psychiatrů-sexuologů, aby tomu tak bylo i nadále.

V posledních letech se vedou na stránkách odborných časopisů diskuse o poslání psychiatrů v sexuologii, Journal of Sex & Marital therapy problematice věnoval celé své číslo 33(5), 2007. V příspěvcích zanívá, že došlo k velké medicinalizaci sexuologie a psychologicko-sexuologická péče se dostává do pozadí. Vytvořil se nový termín sexuální medicína, kde hrozí „overmedicinalizace“ sexuálních problémů, což je dáváno do souvislosti se strategií farmacetických firem. Zdravým jedincům pak hrozí, že mohou být označeni za dysfunkční a je jim nabízen lék. Nejvíce je tento trend vidět v oblasti poruch erektivity a předčasné ejakulace.

V článcích se konstatuje, že velká část psychiatrů nemá sexuologii ve velké oblibě, snad kvůli nízké společenské prestiži, řada z nich ji považuje za „málo seriózní disciplínu“. Do jisté míry tedy hrozí, že výzkum, publikování a terapii v sexuologii zcela převezmou jiné medicínské obory, především urologie. Urologové mají lepší znalosti v oblasti patofyziologie některých sexuálních dysfunkcí, chybí jim ale trénink v psychologických metodách.

Psychiatři zabývající se sexuologií (prof. Waldinger - Nizozemí, prof. Balon – USA, prof. Segraves – USA a řada dalších) upozorňují na riziko, že vymizí psychiatrické a psychologické vyšetřovací metody, tj zjišťování psychické pohody a psychických potíží.Toto nelze kvalitně sledovat jen kvantitativními dotazníky, jako např. IIEF, které nezahrnují empatii a psychoterapeutické dovednosti.

Vývoj sexuologie ukazuje, že tento obor je především lékařská disciplína, vycházející z psychiatrie, v psychiatrickém curriculu  je zahrnuto jak medicínské, tak i psychologicko-psychoterapeutické vzdělání. Psychiatrie by si měla toto postavení zachovat.

Sekce psychiatrické sexuologie PS ČLS JEP úzce spolupracuje se Sexuologickou společností ČLS JEP, která na rozdíl od sekce sdružuje i lékaře jiných medicícnských oborů (urologie, gynekologie a další) a rovněž i nelékařských oborů (především psychologie, sociologie, antropologie). Aktivity Sexuologické společnosti lze na lézt na adrese: http://www.sexuologickaspolecnost.cz/

Společně se obě společnosti podílí na organizaci Bohnických sexuologických dnů, konaných každoročně v únoru v PL Bohnice. Součástí programu je vždy problematika poruch sexuální preference (parafilií).

Mezi další aktivity Sekce psychiatrické sexuologie patří organizace sympózia sekce na Celostátních sjezdech PS ve Špindlerově Mlýně, sympózia sekce na Česko-slovenských sjezdech a zajištění programu „Purkyňky“,pokud je určena Sekci psychiatrické sexuologie. V letech 2010 a 2011 sekce rovněž pořádala sympózium „Sexuální problémy duševně nemocných“ v rámci Konference ambulantních psychiatrů v Olomouci http://www.psychiatriepropraxi.cz/

Za cennou informaci považujeme skutečnost, že v r. 2010 vyšla pod editorstvím prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. monografie Sexuologie v nakladatelství Grada. Publikaci vytvořilo 30 autorů nejrůznějších oborů majících vztah k sexuologii. Jde o ucelený přehled témat, kterými se sexuologie zabývá a na které se podíleli i členové naší sekce: prof. Žourková, prim. Brichcín, MUDr. Šrámková, MUDr Spilková, prof. Kratochvíl, MUDr. Procházka Ivo a doc. Zvěřina.Monografie získala cenu nakladatelství Grada za nejlepší publukaci roku 2010 a cenu Josefa Hynieho Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Sekce rovněž přihlásila sympózium „Psychofarmaka v sexuologii“ na 55. Psychofarmakologické konferenci v Jeseníku.Výbor sekce má v programu oslovovat mladší kolegy k aktivní účasti na konferencích a hodnotí kladně, že tito naši mladší spolupracovníci prezentují kvalitní sdělení.

Rádi bychom vyzvali všechny psychiatry, kteří mají zájem o činnost Sekce psychiatrické sexuologie PS ČLS JEP ke spolupráci a aktivnímu přihlášení do sekcena mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Velmi uvítáme zájem o aktivní účast na akcích sekce i publikační činnost.
Sdělení z oblasti psychiatrické sexuologie lze posílat do periodik Česká a slovenská psychiatrie.

Psychiatrie pro praxi
http://www.psychiatriepropraxi.cz/


Členové sekce  

Ke dni 7.10.2020 je v sekci 31 členů 

MUDr. Balvínová Jana Plzeň
MUDr. Baxová Simona Plzeň 12
prim., MUDr. Brichcín Slavoj Praha 8
MUDr. Černá Lubica Praha 8
MUDr. Dutková Andrea Praha 415
MUDr. Gribusová Darina Kroměříž
MUDr. Hajnová Růžena Brno 35 - Černovice
MUDr. Hanka Jan Klecany
MUDr. Hollý Martin MBA Praha 8
MUDr. Chvála Vladislav Liberec 10
PhDr., Mgr. Karlický Michal
MUDr. Kovářová Linda Opava
MUDr. Mindžák Radoslav Hradec Králové 7
MUDr. Mixová Kristýna Praha 8
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
MUDr. Páv Marek Horní Beřkovice
MUDr. Poněšický Jiří FEBU Praha 81
MUDr. Pravdová Kristýna Opava 1
MUDr. Procházka Ivo CSc. Praha 2
prof., MUDr. Raboch Jiří DrSc. Praha 2
MUDr. Reguli Helena Brno 15
MUDr. Sandoval Aneta Olomouc 9
prim., MUDr. Sejbalová Petra Brno 25
MUDr. Šindlář Milan Praha 81
PhDr. Škorpilová Gabriela Praha 81
MUDr. Šrámková Taťána CSc. Praha 2
MUDr. Tauš Lumír CSc.
MUDr. Theiner Pavel Ph.D. Brno 25
MUDr. Zbranková Zuzana Havířov 1
doc., MUDr. Zvěřina Jaroslav CSc. Praha 2
prof., MUDr. Žourková Alexandra CSc. Brno


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ DO VÝBORU SEKCE PRO SEXUOLOGICKOU PSYCHIATRII Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 13 členů, tj. 36,11 % z celkových 36 oprávněných voličů, resp. zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.
Členové mohli volit jednoho až tři zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru sekce pro období 1/2021 - 12/2024 byli k datu 18.1.2021 zvoleni tito kandidáti z 10 navržených:

Jméno zvoleného kandidáta seřazeno abecedně
MUDr. Hollý Martin, MBA
MUDr. Procházka Ivo, CSc.
prim. MUDr. Sejbalová Petra

Předsedu si zvolí členové nového výboru ze svých řad sami. Jméno nového předsedy bude uveřejněno na internetových stránkách po zvolení.

Děkujeme Vám za účast ve volbách

V Praze dne 18.1.2021

MUDr. Helena Reguli
Za volební komisi

 

Výsledek volby předsedy sekce: 
Dne 16.1.2017 se sešel nově zvolený výbor Sekce psychiatrické sexuologie ve složení MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Petra Sejbalová, prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc. Výbor jako předsedkyni Sekce psychiatrické sexuologie zvolil MUDr. Petru Sejbalovou. Dále nové předsedkyni doporučil, aby požádala členku Sekce psychiatrické sexuologie MUDr. Helenu Reguli (Sexuologické oddělení FN Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) o pomoc s evidencí členů sekce a organizací odborných sympozií Sekce.

Výsledky voleb:
Celkem hlasovalo 11 členů, tj. 65 % z celkových 17 ověřených členů sekce. Z toho 10 hlasů bylo platných.

Do výboru pro období 01/2017 - 12/2020 byli zvoleni MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Petra Sejbalová a prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Svého předsedu si zvolí nově zvolený výbor na své schůzi.

Partneři společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.