Sekce mladých psychiatrů 3818

Předseda:
MUDr. Pavel Trančík
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 180 00 Praha 8

Místopředseda:
MUDr. Tadeáš Mareš
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Člen:
MUDr. Lenka Trdlová

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 180 00 Praha 8

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 05/2017 – 05/2021

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3817


NOVINKY

Informace o specializační zkoušce (atestaci) v oboru Psychiatrie pro rok 2019

TERMÍNY ATESTACÍ 2019:

  • 13.-17.5.2019
  • 21.-25. 10.2019

MÍSTO KONÁNÍ ATESTACE 2019: Psychiatrická Klinika Hradec Králové

Bližší informace, jakmile je obdržíme, vyvěsíme zde, necháme rozeslat zpravodajem a pošleme přímo členům sekce e-mailem.

Materiály k přípravě na atestační zkoušku pro členy sekce mladých psychiatrů

Vážené kolegyně a kolegové,
jak bylo napsáno v úvodníku České a Slovenské Psychiatrie, č. 5, říjen 2018, poskytuji vám, členům sekce mladých psychiatrů materiály k přípravě na atestační zkoušku. Tyto materiály mají sloužit jako pomůcka v přípravě, mohou však obsahovat chyby a nejsou vhodné jako jediný materiál k přípravě nebo nemohou zaručit stoprocentní úspěšnost. Je to spíš začátek, abychom tento materiál mohli dále rozšiřovat a zdokonalovat. Jistě to bude potřeba, čeká nás období MKN-11 a podobně. Součástí materiálů jsou vzory atestačního vyšetření, vzor psychoterapeutické kazuistiky, vzor atestačních prací, tedy povinná součást atestace. Tímto děkuji MUDr. Bílému z Psychiatrické nemocnice Bohnice, že poskytl i svou atestační práci, která v NÚDZ byla hodnocena 14b./16. Děkuji MUDr. Trdlové, která ve volném čase kontrolovala text.
Doufám, že vám tyto materiály budou ku prospěchu.
Hodně štěstí!

Pavel Trančík
Předseda sekce mladých psychiatrů
P.S. Materiály jsou určeny pro členy sekce, pro heslo ke stažení mě kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Obecné informace

INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU PSYCHIATRIE
pořádané LF v Hradci Králové ve dnech 21.10. – 25.10.2019
(garant prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.)

Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech tří platných vzdělávacích programů vydaných v r. 2005, 2009-2010, 2011 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene.
• Řádně vyplněná přihláška, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami se zasílá 90 dní před konáním atestace, do 21.7.2019, na adresu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, viz www.lfhk.cuni.cz

Organizace, místo konání
• Praktická i teoretická část proběhnou ve dnech 21.10.-25.10.2019 na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. Praktická část proběhne první den zkoušky, teoretická část následuje druhý den spolu s obhajobou písemné práce. Součástí praktické zkoušky je diskuze nad nejméně jednou písemně zpracovanou psychoterapeutickou kasuistikou. Kasuistika je vypracována dle instrukcí školitele a v písemné podobě se zasílá spolu s písemnou prací 6 týdnů před konáním atestace, tj. do 6.9.2019 na oddělení specializačního vzdělávání. Další informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestační zkoušky.

Kurzy
• Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn. Ostatní kurzy, dle VP v době zařazení.

Písemná práce, publikace
• Téma písemné práce lékař dohodne se školitelem (přehledová práce, zpracování původních dat, soubor kasuistik), nebo předložení publikace v recenzovaném odborném časopise (prvoautorská publikace).
• Termín odevzdání atestační práce je 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 6.9.2019. Práci zašlete v elektronické formě na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dvakrát v tištěné formě spolu s kasuistikou (1x), na adresu dodání přihlášek – viz výše. Podrobnější informace o požadavcích na atestační práci naleznete na stránkách LF, odkaz: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/

Atestační otázky
• Seznam atestačních otázek je zveřejněn na webu MZ a LF, odkaz: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html


The Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists 2019 - pro více informací, prosím rozklikněte »

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ - 27. EFPT FORUM

PRAGUE EFPT FORUM LOGO

Bližší informace budou k dispozici začátkem roku 2019 na stránce http://efpt.eu/ a https://akce.psychiatrie.cz/

 


Členové sekce

Ke dni 14.9.2018 je v sekci 54 členů

MUDr. Albrecht Jakub, Praha
MUDr. Balvínová Jana, Střížovice u Plzně
MUDr. Bartoníčková Šárka, Mratín
MUDr. Blažek Dominik, Chrudim
MUDr. Čapková Jana, Praha
MUDr. Čechová Alexandra, Praha
MUDr. Čerešňáková Silvie, Praha
MUDr. Černá Lubica, Poděbrady
MUDr. Dlubalová Anna, Praha
MUDr. Dokoupilová Eva, Brno
MUDr. Dragonová Anna, Praha
MUDr. Fenclová Eliška, Praha
MUDr. Hajčmanová Eva, Ostrava
MUDr. Hejzlar Martin, Veltrusy
MUDr. Hodková Andrea, Plzeň
MUDr. Jandečková Kateřina, Praha
MUDr. Jaššová Katarína, Praha
MUDr. Kmoch Vladimír, Praha
MUDr. Köhler Richard, Chrudim
MUDr. Kolouch David, Praha
MUDr. Kubánková Jana, Lomnice nad Popelkou
MUDr. Kubánková Markéta, Mělník
MUDr. Kusá Karolína, Praha
MUDr. Mandíková Nevena, Plzeň
MUDr. Mareš Tadeáš, Praha
MUDr. Matějka Martin, Praha
MUDr. Michálek Jan, Praha
MUDr. Mixová Kristýna,Řevnice
MUDr. Molčanová Katarína, Praha
MUDr. Müllerová Aneta, Plzeň
MUDr. Müllerová Sandra, Praha
MUDr. Nawka Alexander, Praha
MUDr. Nosková Petra, Jihlava
MUDr. Obdržálková Marie, Brno
MUDr. Pitoráková Marie, Praha
MUDr. Prašivková Pavla, Kozlovice
MUDr. Richtar Pavel, Praha
MUDr. Sandoval Aneta, Olomouc
MUDr. Sedláček Miloš, Kroměříž
MUDr. Sedláčková Zuzana, Jihlava
MUDr. Schwarzová Jana, Opava
MUDr. Soukupová Markéta, Plzeň
MUDr. Svobodová Markéta, Praha
MUDr. Šebíková Marta, Fryšták
MUDr. Šmídová Petra, Choceň
MUDr. Švancer Patrik, Klecany
MUDr. Trančík Pavel, Praha
MUDr. Trdlová Lenka, Praha
MUDr. Valášková Alice, Praha
MUDr. Vaněk Jakub, Ostrava
MUDr. Vojta Michal, Horní Beřkovice
MUDr. Všetička Jan, Žabčice
MUDr. Zima Tomáš, Praha
MUDr. Žaludek Adam, MBA, Praha


Volby do Výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly elektronicky v termínu 1. 4. 2017 – 17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 15 členů, tj. 45,5% z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů (abecedně - MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavek, MUDr. Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury vzdali. Předseda výboru bude zvolen na mimořádné schůzi dne 10.5.2017, která se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2019 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.