Sekce mladých psychiatrů 3818

Předseda:
MUDr. Pavel Trančík
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 180 00 Praha 8

Místopředseda:
MUDr. Tadeáš Mareš
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Člen:
MUDr. Lenka Trdlová

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 180 00 Praha 8

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 05/2017 – 05/2021

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3818


NOVINKY

Informace o specializační zkoušce (atestaci) v oboru Psychiatrie pro rok 2020

TERMÍNY ATESTACÍ 2020: zatím nejsou k dispozici

MÍSTO KONÁNÍ ATESTACE 2020: předpokládá se Psychiatrická Klinika v Plzni

Bližší informace, jakmile je obdržíme, vyvěsíme zde, necháme rozeslat zpravodajem a pošleme přímo členům sekce e-mailem.


KURZY A STIPENDIA

Název kurzu: The Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists 2019
pro více informací, prosím rozklikněte odkazy níže
Zagreb, Croatia (15 - 18 December 2019)
Sofia, Bulgaria (2 – 5 April 2020)

Název kurzu: PSYCHOEDUKACE U SCHIZOFRENIE
Termíny: 8. 1. 2020, 16. 9. 2020
Lektorky: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. a PhDr. Karolina Dvorská
Místo konání: 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, 10000 Praha 10
Cena: 1 den/8 hodin/ 950 Kč
Zakončení: Certifikát lektora rodinné psychoedukace
Anotace a přihláška: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace

Název kurzu: ZÁKLADY PRÁCE S PSYCHOTICKÝM PACIENTEM
Termíny: 7. 1. 2020, 15. 9. 2020
Lektoři: MUDr. Pavel Trančík, PhDr. Karolina Dvorská a prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D
Místo konání: 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, 10000 Praha 10
Cena: 1 den/8 hodin/ 950 Kč
Zakončení: Potvrzení o absolvování
Anotace a přihláška: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace

Název kurzu: EPA RESEARCH PRIZES AND EARLY CAREER PSYCHIATRISTS SCHOLARSHIPS
RESEARCH PRIZES
Deadline for application:
28 October 2019
The EPA will award Research Prizes of €2000 each to early career psychiatrists working in the WHO Europe region, who have published the best scientific papers in 2019 in selected categories.
Find out more about categories and eligibility criteria here.

ECP SCHOLARSHIPS
Deadline for application:
21 November 2019
The EPA Scholarships will provide 5 young psychiatrists working in the WHO Europe region with an EPA Congress registration, travel and accommodation, event invitations and other exclusive advantages.
Find out more about categories and eligibility criteria here, and see all information about the EPA 2020 Madrid congress here.


EVROPSKÁ FEDERACE PSYCHIATRŮ V PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ = EFPT


ATESTACE

Obecné informace

INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU PSYCHIATRIE
pořádané LF v Hradci Králové ve dnech 21.10. – 25.10.2019
(garant prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.)

Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech tří platných vzdělávacích programů vydaných v r. 2005, 2009-2010, 2011 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene.
• Řádně vyplněná přihláška, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami se zasílá 90 dní před konáním atestace, do 21.7.2019, na adresu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, viz www.lfhk.cuni.cz

Organizace, místo konání
• Praktická i teoretická část proběhnou ve dnech 21.10.-25.10.2019 na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. Praktická část proběhne první den zkoušky, teoretická část následuje druhý den spolu s obhajobou písemné práce. Součástí praktické zkoušky je diskuze nad nejméně jednou písemně zpracovanou psychoterapeutickou kasuistikou. Kasuistika je vypracována dle instrukcí školitele a v písemné podobě se zasílá spolu s písemnou prací 6 týdnů před konáním atestace, tj. do 6.9.2019 na oddělení specializačního vzdělávání. Další informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestační zkoušky.

Kurzy
• Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn. Ostatní kurzy, dle VP v době zařazení.

Písemná práce, publikace
• Téma písemné práce lékař dohodne se školitelem (přehledová práce, zpracování původních dat, soubor kasuistik), nebo předložení publikace v recenzovaném odborném časopise (prvoautorská publikace).
• Termín odevzdání atestační práce je 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 6.9.2019. Práci zašlete v elektronické formě na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dvakrát v tištěné formě spolu s kasuistikou (1x), na adresu dodání přihlášek – viz výše. Podrobnější informace o požadavcích na atestační práci naleznete na stránkách LF, odkaz: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/

Atestační otázky
• Seznam atestačních otázek je zveřejněn na webu MZ a LF, odkaz: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html

Materiály k přípravě na atestační zkoušku pro členy sekce mladých psychiatrů

Vážené kolegyně a kolegové,
jak bylo napsáno v úvodníku České a Slovenské Psychiatrie, č. 5, říjen 2018, poskytuji vám, členům sekce mladých psychiatrů materiály k přípravě na atestační zkoušku. Tyto materiály mají sloužit jako pomůcka v přípravě, mohou však obsahovat chyby a nejsou vhodné jako jediný materiál k přípravě nebo nemohou zaručit stoprocentní úspěšnost. Je to spíš začátek, abychom tento materiál mohli dále rozšiřovat a zdokonalovat. Jistě to bude potřeba, čeká nás období MKN-11 a podobně. Součástí materiálů jsou vzory atestačního vyšetření, vzor psychoterapeutické kazuistiky, vzor atestačních prací, tedy povinná součást atestace. Tímto děkuji MUDr. Bílému z Psychiatrické nemocnice Bohnice, že poskytl i svou atestační práci, která v NÚDZ byla hodnocena 14b./16. Děkuji MUDr. Trdlové, která ve volném čase kontrolovala text.
Doufám, že vám tyto materiály budou ku prospěchu.
Hodně štěstí!

Pavel Trančík
Předseda sekce mladých psychiatrů
P.S. Materiály jsou určeny pro členy sekce, pro heslo ke stažení mě kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Členové sekce

Ke dni 9.10.2019 je v sekci 82 členů

MUDr. Albrecht Jakub , Praha 2
MUDr. Ambroš Samuel , Ostrava
MUDr. Balvínová Jana , Střížovice u Plzně
MUDr. Bartoníčková Šárka , Mratín
MUDr. Bergerová Margarita , Praha
MUDr. Blažek Dominik , Chrudim 3
MUDr. Bučková Martina , Ostrava 2
MUDr. Čapková Jana , Praha 7
MUDr. Čerešňáková Silvie , Praha 14 - Kyje
MUDr. Černá Lubica , Poděbrady
MUDr. Dlubalová Anna , Praha 515
MUDr. Dokoupilová Eva , Brno 25
MUDr. Dragonová Anna , Praha 2
MUDr. Fenclová Eliška , Praha 7
MUDr. Filipovská Tereza , Plzeň 1
MUDr. Gribusová Darina , Slavkov u Brna
MUDr. Hajčmanová Eva , Šumperk
MUDr. Hejzlar Martin , Veltrusy
MUDr. Hodková Andrea , Plzeň 23
MUDr. Hudcová Zdenka , Horoměřice
MUDr. Jandečková Kateřina , Praha 3
MUDr. Jaššová Katarína , Praha 415
MUDr. Kasal Matěj , Zdice
MUDr. Köhler Richard , Chrudim 1
MUDr. Kolibík Jonáš , Praha 8
MUDr. Kolouch David , Hostivice
MUDr. Kovářová Linda , Opava
MUDr. Kövérová Vanda , Opava 1
MUDr. Kubánková Jana , Lomnice nad Popelkou
MUDr. Kubánková Markéta , Mělník 1
MUDr. Kusá Karolína , Praha 2
MUDr. Levorová Světlana , Plzeň 1
MUDr. Mandíková Nevena , Plzeň 12
MUDr. Mareš Tadeáš , Praha 7
MUDr. Matějka Martin , Praha 98
MUDr. Michálek Jan , Praha 98
MUDr. Mixová Kristýna , Řevnice
MUDr. Molčanová Katarína , Praha 8
MUDr. Moricová Anna , Praha 8
MUDr. Müllerová Aneta , Plzeň 23
MUDr. Müllerová Sandra , Praha 2
MUDr. Mužný Robert , Praha 81
MUDr. Nosková Petra , Jihlava 1
MUDr. Obdržálková Marie , Brno
MUDr. Pecháčková Zuzana , Praha 6
MUDr. Pitoráková Marie , Praha 101
MUDr. Prášil Vojtěch , Praha 7 - Holešovice
MUDr. Prašivková Pavla , Kozlovice
MUDr. Průchová Barbora , Praha 8
MUDr. Rensová Kateřina , Hořovice
MUDr. Richtar Pavel , Praha 111
MUDr. Sandoval Aneta , Olomouc 9
MUDr. Sedláček Miloš , Kroměříž
MUDr. Sedláčková Zuzana , Jihlava 1
MUDr. Schwarzová Jana , Opava
MUDr. Soukupová Markéta , Plzeň 23
MUDr. Stierandová Kostúrová Rút , Praha 81
Strnad Petr , Bystřice pod Hostýnem 1
MUDr. Svobodová Markéta , Vejprty
MUDr. Šebíková Marta , Fryšták
MUDr. Šmejkalová Markéta , Praha 6
MUDr. Švancer Patrik , Klecany
MUDr. Táborský Jiří , Olomouc
MUDr. Trančík Pavel , Praha 10
MUDr. Trdlová Lenka , Praha 8
MUDr. Tylš Filip , Ph.D. , Klecany
MUDr. Uhlířová Helena , Hradec Králové 12
MUDr. Ustyanovič Petr , Praha 7
MUDr. Valášková Alice , Praha 517
MUDr. Vaněk Jakub , Ostrava 25
MUDr. Vlková Alexandra , Kostelec nad Labem
MUDr. Vojta Michal , Horní Beřkovice
MUDr. Vojtík Martin , Praha 6
MUDr. Volková Kristýna , Praha 28
MUDr. Všetička Jan , Žabčice
MUDr. Vysztavel Orsolya , Kosmonosy
MUDr. Winkler Petr , Benátky nad Jizerou 1
MUDr. Zbranková Zuzana , Ostrava 24
Zechová Zuzana , Ostrava 8
MUDr. Zima Tomáš , Praha 101
MUDr. Zvonařová Pavla , Tábor
MUDr. Žaludek Adam , MBA, LL.M. , Praha 9


Volby do Výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly elektronicky v termínu 1. 4. 2017 – 17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 15 členů, tj. 45,5% z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů (abecedně - MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavek, MUDr. Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury vzdali. Předseda výboru bude zvolen na mimořádné schůzi dne 10.5.2017, která se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2019 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.