Sekce biologické psychiatrie 3812

Předseda:
Doc. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Místopředseda:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PK Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Vědecký tajemník:
prof. MUDr. Látalová Klára

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Klinika psychiatrie LF UP a FN
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 2017 - 2021

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3812


VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva - 2019

 

V ČR v současné době existují dvě odborné pracovní skupiny, které se zabývají biologickou psychiatrií. Jsou to Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP) a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Sekce BP). Sekce BP zahrnuje členy PS ČLS JEP se zájmem o biologickou psychiatrii. SBP má širší záběr, jejími členy jsou rovněž lékaři nepsychiatři, přírodovědci a psychologové, kteří nejsou členy PS ČLS JEP. 

Stav biologické psychiatrie v ČR:

Společnost pro biologickou psychiatrii má adresu http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/.
Sekce BP má svůj odkaz na webové adrese PS ČLS JEP http://www.psychiatrie.cz/.
SBP a Sekce BP mají aktuálně částečně společný výbor (respektive všichni současní členové výboru Sekce BP jsou zároveň členy výboru SBP), členské základny jsou shodné jen částečně.


Existence Sekce BP je odůvodněna takto: Biologičtí psychiatři jsou samozřejmě rovněž psychiatři a tudíž členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Mají zájem s ostatními užšími specializacemi v rámci oboru psychiatrie spolupracovat, nikoliv se od nich separovat.
Existence SBP je odůvodněna takto: Pouze samostatná SBP (nikoliv Sekce BP jako součást PS ČLS JEP) může být členem Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP). WFSBP je hlavní světovou organizací, která sdružuje zájemce o biologickou psychiatrii. Její adresa je http://www.wfsbp.org/ WFSBP pracuje velmi dobře, vydává vlastní časopis The World Journal of Biological Psychiatry (IF 3,58). SBP byla ze strany WFSBP pověřena místní organizací 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze v roce 2011. Tohoto by Sekce BP principiálně jakožto nečlen WFSBP nemohla nikdy dosáhnout.

Pravidelné aktivity Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP (Sekce BP):
Sympozium na Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sympozium na Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 

Pravidelné aktivity Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP):
Sympozium na Česko – Slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník 

Jednorázová akce Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP) spolu s WFSBP:
10. světový kongres biologické psychiatrie v Praze v roce 2011
http://www.wfsbp-congress.org/ 

Pravidelné společné aktivity Sekce BP a SBP:
Celostátní konference biologické psychiatrie v lázních Luhačovice
Sympozium biologické psychiatrie v Jihlavě 


VOLBY DO VÝBORU SEKCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stávající výbor SEKCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE svým usnesením ze dne 3.2.2021 vyhlásil volby do výboru na volební období 06/2021 – 06/2025. Budete volit 3 členy nového výboru.

Volby proběhnou dvoukolově (nominace a volba) elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:
prof. MUDr. Ján Praško, Ph.D.  - předseda,
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - člen,
doc. MUDr. Končelíková Dana, Ph.D. - člen

  • Vyzýváme členy sekce, aby na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 5.4.2021 nahlásili aktuální e-mailovou adresu, ze které budete volit, popř. použijeme tu, na kterou Vám chodí zpravodaj PS.
  • Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, pokud chtějí být členem sekce, aby zkontrolovali, zda je jejich jméno v seznamu členů - odkaz. Případně se nejpozději do 5.4.2021 přihlásili ke členství.

HARMONOGRAM:
do 5.4.2021 máte možnost se do sekce přihlásit.

  • pokud jste členem PS ČLS JEP - zašlete pouze e-mail s vyjádřením zájmu o vstupu do sekce na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pokud nejste členem PS ČLS JEP - vyplňte on-line formulář - https://www.cls.cz/online-registrace
  • ZKONTROLUJTE, prosím, zda jste členem v sekci: seznam na odkazu

od 14. 4. 2021 do půlnoci 25.4.2021

  • budete mít možnost nominovat kandidáty výběrem ze seznamu platných členů sekce.
  • Každý volič může provést nominaci pouze jednou. Vybrat může neomezené množství kandidátů.
  • Žádáme Vás, abyste po odeslání nominace vyzvali Vámi navržené kandidáty o zaslání souhlasu s nominací na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

od 3.5.2021 do půlnoci 23.5.2021

  • budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí.
  • Každý volič může volit pouze jednou, vybrat může max. 3 kandidáty.


Zpráva o spuštění elektronické nominace a voleb Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v evidenci ČLS (na něj Vám také chodí tento zpravodaj) prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výsledky voleb budou vyhlášeny po ukončení voleb a odsouhlasení volební komisí na webových stránkách společnosti, ve zpravodaji a časopise Česká a slovenská psychiatrie.

Sledujte prosím své mailové schránky (i SPAM/nevyžádanou poštu) s dalšími informacemi o volbách.


Seznam členů k 25.2.2021 (celkem 125 členů)

MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Ambroš Samuel Ostrava
MUDr. Andrashko Veronika Klecany
prof., MUDr. Bankovská Motlová Lucie Ph.D. Praha 1
MUDr. Barboríková Zuzana Praha 8
prim., doc., MUDr. Boleloucký Zdeněk CSc.
MUDr. Brázdilová Jana Praha 8
MUDr. Brock Robert Kolín 2
MUDr. Brousil Radim Praha 86
MUDr. Byss Marius
MUDr. Čermáková Pavla Ph.D. Klecany
prof., MUDr. Češková Eva CSc. Brno 2 - Bohunice
MUDr. Čihák František
MUDr. Čížek Jiří Praha 5
MUDr. Drábek Ivan Opava
prim., MUDr. Drábková Nina Opava 1
MUDr. Drlíková Zdenka Jihlava 1
MUDr. Florianová Eliška
MUDr. Foltýnová Marie Ostrava l
MUDr. Füzék Zdeněk Čelákovice
MUDr. Gachová Kamila Dobřany
MUDr. Gomola Dávid Praha 81
MUDr. Gribusová Darina Kroměříž
MUDr. Hanka Jan Klecany
MUDr. Hanušková Vlasta Opava 1
MUDr. Hnídek David Česká Lípa 1
MUDr. Holub Martin Praha 1
MUDr. Horčičko Jan Havlíčkův Brod 1
prof., MUDr. Hosák Ladislav Ph.D. Hradec Králové
prof., MUDr. Höschl Cyril DrSc., F.R.C. Psych. Klecany
MUDr. Hubeňák Jan Hradec Králové
doc., MUDr. Jirák Roman CSc. Praha 2
MUDr. Kasíková Lenka Náchod 1
prof., MUDr. Kašpárek Tomáš Ph.D. Brno 25
MUDr. Kitzlerová Eva Ph.D. Praha 2
MUDr. Klírová Monika Ph.D. Klecany
MUDr. Kobeda Bronislav Praha 101
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kolenič Marián Klecany
doc., MUDr. Končelíková Dana Ph.D. Olomouc 9
MUDr. Kopeček Miloslav Ph.D. Klecany
MUDr. Kövérová Vanda Opava 1
Ing. Krištofíková Zdenka Ph.D. Klecany
MUDr. Křenek Pavel Brno 25
MUDr. Kučera Vladimír Hradec Králové
MUDr. Kučerová Helena
MUDr. Kuprová Miloslava Poděbrady
MUDr. Kutina Jiří
MUDr. Lambertová Alena Praha 2
prof., MUDr. Látalová Klára Ph.D. Olomouc
MUDr. Lattová Zuzana Ph.D. Praha 8
MUDr. Malá Jana Hlinsko v Čechách 1
MUDr. Málková Michaela Pardubice 2
MUDr. Mannová Vladislava Nový Bydžov
MUDr. Mansour-Musová Hind Horní Beřkovice
MUDr. Marholdová Kamila Kutná Hora 1
MUDr. Markovič Oto Hostivice
MUDr. Maršálek Michal CSc. Praha 8
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Matějková Jana Praha 4
MUDr. Mayerová Michaela Brno 25
MUDr. Michlová Jitka Zlín 5
MUDr. Mílek Petr Hradec Králové
MUDr. Müllerová Aneta Plzeň
MUDr. Niederlová Věra Praha 4
MUDr. Nováková Khollová Miroslava Praha 5
MUDr. Novotná Michaela Praha 2
MUDr. Novotná Pavla Hlinsko
MUDr. Novotný Miroslav Jeseník
MUDr. Okaji Juraj Praha 8
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr., Mgr. Pérez Marek Ph.D., MBA Havířov 1
doc., MUDr. Plevová Jarmila CSc. Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podlipný Jiří Plzeň
MUDr. Pospíšilová Hana Praha 5 - Motol
MUDr. Praško Ján Pavlov CSc. Olomouc
MUDr. Pravdová Kristýna Opava 1
MUDr. Průchová Barbora Praha 8
PhDr. Přikrylová Kučerová Hana Ph.D. Brno
MUDr. Puškárová Viera Havlíčkův Brod 1
MUDr. Půtová Lenka Žamberk
MUDr. Risler Michal Praha 2
MUDr. Ruferová Věra Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
prim., RNDr., MUDr. Sikora Jan CSc. Praha 8
MUDr. Skácelová Markéta Praha 3
MUDr. Skopová Jaroslava Praha 5
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
MUDr. Staňková Zdeňka Ústí nad Labem
MUDr. Staňová Tamara Praha 1
doc., MUDr. Stárková Libuše CSc.
MUDr. Stegerová Martina Kosmonosy
MUDr. Stibral Karel Praha 5
MUDr. Svobodová Jitka Ph.D. Ostrava - Poruba
MUDr. Šárek Milan Praha 2
MUDr. Šefrnová Vladimíra Praha 6
doc., RNDr. Šerý Omar Ph.D. Brno 25
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice
MUDr. Švancer Patrik Klecany
RNDr. Tejkalová Hana Ph.D. Klecany
MUDr. Tkáč Juraj Jihlava 1
MUDr. Tomková Marie
MUDr. Tošnerová Tamara Praha 1
prim., MUDr. Tuček Jan Ph.D. České Budějovice
prim., MUDr. Tůma Ivan CSc. Hradec Králové
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. Urbánková Marta Ostrava 19
MUDr. Urubek Vladislav Kyjov
doc., MUDr., Bc. Ustohal Libor Ph.D. Brno
MUDr. Válek Leoš Turnov 1
prim., MUDr. Venclíková Simona Ph.D. Brno
MUDr. Vevera Jan Ph.D. Praha 2
MUDr. Viktorová Jana Praha 2
MUDr. Vilč Milan
MUDr. Vlková Alexandra Mladá Boleslav 1
MUDr. Vysztavel Orsolya Kosmonosy
MUDr. Winkler Mária Vivian Klecany
MUDr. Záhorková Eva Beroun
MUDr. Zbranková Zuzana Havířov 1
MUDr. Zbytovský Jan Hradec Králové 7
prim., MUDr. Zrzavecká Irena Praha 2
doc., MUDr. Zvěřová Martina Ph.D. Praha 2
MUDr. Žaludek Adam MBA, LL.M. Praha 81
MUDr. Žebrakovský Pavel Příbram 5
MUDr. Žižka Vladislav Dobřany


Volby do výboru Sekce biologické psychiatrie proběhly korespondenčně v termínu  26.5. - 14.6.2017. Celkem hlasovalo 43 členů, tj. 44,29 %, z celkových 103 zapsaných členů sekce v členské evidenci u ČLS JEP. Jeden hlas byl neplatný. Z toho bylo 42 (43,26 %) hlasů platných. Členové mohli volit jednoho až 3 zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 2017-2021 byli k datu 22. 6. 2017 zvoleni tito kandidáti z 11 navržených (abecedně: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Látalová Klára, Ph.D. a MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.