Domácí konference a semináře

Kalendář událostí

43. česko-slovenská soudně psychiatrická konference
Kontakt doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

banner 74x195 43 konf soudni lekarsky dum

„AKTUÁLNÍ PROBLÉMY FORENZNÍ PRAXE A NOVÝ ZÁKON O ZNALCÍCH“

POZVÁNKA A PROGRAM

od do  
ČTVRTEK - 23.6.2022
16:00 18:30 Registrace
   

Bloku přednášek předsedá:

Domluvilová D., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

17:00 17:30 Zahájení, aktuální stav českého znalectví | Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)
17:30 17:40 Vzpomínka na emeritního přednostu ÚVN MUDr. Petra Krekuleho, CSc. | Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)
17:40 18:10 Poradní sbor znalců při MSpr – zpráva o činnosti | Hajnová R. (PN Brno- Černovice)
18:10 18:25 Diskuze | 15 min
18:25 19:00 Diskuzní panel "Dopady nového znaleckého zákona do forenzni praxe a znalecké obce"| Frýdek M. (PF MU), Lacinová H.
     
PÁTEK - 24.6.2022
8:00 18:00 Registrace
   

Bloku přednášek předsedá:

Domluvilová D., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

9:00 9:45 Nový zákon o znalcích – aktuální stav, problematika spojená s Novým zákonem o znalcích, reakce z terénu | Benýšek J. (MSpr)
9:45 10:10 Diskuze | 25 min
10:10 10:30 Sporná znalecká vyhodnocení | Raboch J. (PK 1. LF UK a VFN)
10:30 10:40 Diskuze | 10 min
10:40 11:00 Coffee break
11:00 11:30 Ústavní znalecké posudky | Švarc J. (PN Bohnice)
11:30 11:40 Diskuze | 10 min
11:40 12:10 Změny v posuzování genderové identity | Procházka I.  (Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN)
12:10 12:20 Diskuze | 10 min
12:20 14:30 Pauza na oběd
   

Bloku přednášek předsedá:

Tichý V., Navrátil P. (ÚVN)

14:30 14:50 Opatrovnické spory | Uhlíková P. (PK 1. LF UK a VFN)
14:50 15:00 Diskuze | 10 min
15:00 15:15 Posuzování duševního stavu zůstavitele závěti post mortem | Pokora J.  (PN Brno)
15:15 15:30 Následky odmítnutí příjmu pacienta do psychiatrické nemocnice v době platnosti protiepidemických opatření při
pandemii COVID-19    Pokora J. (PN Brno)
15:30 15:45 Diskuze | 15 min
15:45 16:00 Simulace PTSD u „oběti“, kazuistika | Novotný J. (Lázně Jeseník)
16:00 16:10 Diskuze | 10 min
16:10 16:25 ICD | Navrátil P. (ÚVN)
16:25 16:35 Diskuze | 10 min
16:35 17:00 Posuzování duševního stavu a znalec-psychiatr v trestním řízení.
Kverulanti a kverulantství z pohledu kriminálních věd. | Hořák J. (KTP PF UK)
17:00 17:10 Diskuze | 10 min
17:10 17:30 Coffee break
   

Bloku přednášek předsedá:

Hosák L. (PK HK UK), Vevera J. (PK FN Plzeň, UK), Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

17:30 17:50 Co trápí soudní znalce psychiatry (a dá se s tím něco dělat)? | Hosák L. (PK FN Hradec Králové)
17:50 18:00 Diskuze | 10 min
18:00 18:20 Biologické  koreláty asociálních jedinců, vězněných , stav výzkumu  v ČR | Vevera J. (PK FN Plzeň)
18:20 18:30 Diskuze | 10 min
19:00   Večeře organizovaná Sekcí soudní psychiatrie PS ČLS JEP
     
SOBOTA - 25.6.2022
8:00 12:00 Registrace
   

Bloku přednášek předsedá:

Pavlovský P., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

9:00 9:20 Standardy znalecké činnosti v oboru psychologie | Ptáček R. (PK 1. LF UK a VFN)
9:20 9:30 Diskuze | 10 min
9:30 10:00 Sexuologická úskalí znalecké činnosti, kasuistiky| Zvěřina J. (Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN)
10:00 10:10 Diskuze | 10 min
10:10 10:30 Nové metody posilující protektivní faktory ve VTOS| Veteška J., Kříž J. (PedF. UK)
10:30 10:40 Diskuze | 10 min
10:40 11:00 Nové přístupy v penitenciární péči, model otevřená věznice Jiřice| Prokopová H. (Věznice Jiřice), Veteška J., Kříž J. (PedF. UK)
11:00 11:10 Diskuze | 10 min
11:10 11:40 Coffee break
11:40 12:00 Práce s vězni v rámci VTOS, praxe, výzkum | Jiřička V. (MSpr - Vězeňská služba)
12:00 12:10 Diskuze | 10 min
12:10 12:40 Léčba depotními antipsychotiky a možnosti využití v ochranném léčení| Buday J. (PK 1. LF UK a VFN)
12:40 12:50 Diskuze | 10 min
12:50 15:00 Pauza na oběd
   

Bloku přednášek předsedá:

Domluvilová D., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

15:00 15:30 Zpráva o problémech znalectví na Slovensku, trendy, kasuistiky, další vývoj | Žigová E.
15:30 15:40 Diskuze | 10 min
15:40 16:00 Príspevok k psychiatrickej exhumácii | Droba S.
16:00 16:10 Diskuze | 10 min
16:10 16:30 Simulující „klient“, ústavní posudek – observován na PK - kasuistika| Šimek J. (PK 1.LF UK A VFN)
16:30 16:40 Diskuze | 10 min
16:40 16:45 Zakončení konference | Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)
16:45 17:00 Coffee break

 

Akci pořádá Psychiatrická společnost ČLS JEP, z.s. Garantem akce je prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. a doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Číslo akce: 104534. Počet kreditů: 14.

Místo  VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL LÉKAŘSKÉHO DOMU, Sokolská 490/31, Praha 2

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.