Domácí konference a semináře

Kalendář událostí

XIV. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

banner Sjezd 2022 740x195 bez MZ

 

POZNAMENJTE SI TERMÍN 15. - 18.6.2022 DO DIÁŘE 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji jménem organizačního a vědeckého výboru pozvat do Mikulova, kde se bude v prostorách hotelu Galant ve dnech 15. - 18. 6. 2022 konat XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Budu velmi ráda, že se i v této nelehké době rozhodnete konference zúčastnit. Věřím, že pro Vás odborný program bude přínosný a pobyt v Mikulově Vás potěší a pohladí na duši.

Na upoutávku sjezdu jsme použili modrého motýla jako symbol duše nebo psychiky. Kvůli svým životním cyklům motýli znamenají změnu, znovuzrození a vzkříšení. Ti, kteří mají modrou barvu, představují radost, zázrak a splnění přání. Dovolujeme si tak navázat na kampaň Sociální spravedlnost pro lidi s duševním onemocněním organizovanou v roce 2016 WPA. Věříme, že i náš modrý motýl bude znamenat dobrou změnu a splněná přání. Nejen úspěšně dokončenou reformu psychiatrické péče, ale také věříme, že se podaří přilákat mladou krev mezi naše profesní řady a podaří se měnit způsob, jakým jsou lidé s duševním onemocněním vnímáni.

Náš sjezd má již mnohaletou tradici a patří mezi nejširší odborná setkání psychiatrů a dalších profesí zabývajících se péčí o duševně nemocné v České republice.

Motto letošního sjezdu „Psychiatrie – obor budoucnosti“ vyjadřuje naši pevnou víru, že psychiatrie má své místo jak v klasické medicíně, tak také v oblasti tzv. zdravotně sociálního pomezí, které vyjadřuje bio-psycho-sociální rozměr péče o naše pacienty, což je plně v souladu s pojetím onemocnění dle WHO.  

Na konferenci nás čekají sympozia organizovaná jednotlivými sekcemi společnosti, přednášky specificky zaměřené na moderní psychofarmakologické postupy, organizaci péče, mezioborové pohledy a v neposlední řadě i na vzdělávání v našem oboru a na vztahy s plátci zdravotní péče.

Zcela jistě se již dozvíme informace z praxe o změnách, které probíhají v rámci reformy psychiatrické péče. Mnozí z Vás již spolupracují s centry duševního zdraví, či směřujete k ambulanci s rozšířenou péčí, rozšiřujete svou nabídku služeb např. o péči stacionární, akutní lůžkovou atp., prostě se svou prací spolupodílíte na psychiatrii jako oboru budoucnosti. Doufejme, že pro krásu a smysl našeho oboru dokážeme nadchnout budoucí generaci lékařů, aby rozšířili naše řady a pomohli nám postarat se v souladu s odbornými doporučenými postupy o všechny pacienty, kteří naši péči potřebují. Na sjezdu naší odborné společnosti jistě bude dostatek prostoru pro rozšíření vědomostí o biologických příčinách duševních onemocnění a také o nových výzvách, které pro psychiatrii současná doba přináší.

Ještě jednou děkujeme za zájem o aktuální dění v oboru a pevně věříme, že pro Vás program bude zajímavý a inspirativní.

Těším se na osobní setkání

 

 

MUDr. Simona Papežová

Prezident XIV. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

a předseda PS ČLS JEP od května 2022

Místo - Mikulov, hotel GALANT
Termín 15. - 18.6.2022

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.