Archiv odborných akcí 2011 a starší

Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2011

 Harmonogram vědeckých schůzí v roce 2011

Datum Garant dopoledne 9:00 Garant odpoledne 15:00 Sponzor Pozvánka
LEDEN schůze odpadá pro kolizi s 53. psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku
ÚNOR
2.2.2011
PK Plzeň Sekce pro hypnózu
prof. Kratochvíl
Česká psychiatrická spol.
BŘEZEN
2.3.2011
PL Bohnice Sekce terminologická
doc. Pavlovský
Česká psychiatrická spol.
DUBEN
6.4.2011
PO FN Ostrava Sekce biologické psychiatrie
doc. Hosák
Česká psychiatrická spol.
KVĚTEN
4.5.2011
PO Znojmo Sekce psychiatrické sexuologie
Prof. Žourková
Česká psychiatrická spol.
ČERVEN
1.6.2011
PK Motol Sekce sociální psychiatrie
prim. Pěč
Česká psychiatrická spol.

   pozvánka+zprávy

 

ZÁŘÍ
7.9.2011
PL Šternberk

Sekce protialkoholní a protitoxikomanická
prim. Chvíla  

 

Česká psychiatrická spol.

   pozvánka+zprávy

 

ŘÍJEN
5.10.2011
PO Liberec Sekce psychologická
PhDr. Goldmann
Astra Zeneca Czech Republic

 

 pozvánka+zprávy

 

 

LISTOPAD
2.11.2011
PO Svitavy

Sekce psychofarmakologická
Doc. Vinař 

 

   pozvánka+zprávy

 

PROSINEC
7.12.2011
PZ Hradec Králové Sekce lůžkové péče
Vondráčkova nadace
prim. Tuček

 pozvánka+zprávy

 

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 9:00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13:45.-14:45 hod.). Sekce mladých psychiatrů pořádá své schůzky od 12:15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.
Sekce pro návykové nemoci (předseda prim.MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11:00 – 13:00 hod.) na Oddělení léčby závislostí  Praha 2., Apolinářská 4 (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).
Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.