Novinářská cena

Novinářská cena 2017

Výbor PS ČLS JEP vypisuje novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.

Oceněn bude publicistický,reportážní či naučný článek, ev. filmový dokument publikovaný  od 06/2016 do 12/2017, který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postavení duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Navrhované práce, prosíme, zašlete do 30. 4. 2018

Přihláška do soutěže Novinářská cena

Titul před
Neplatný vstup

Jméno a příjmení(*)
Prosím uveďte jméno a příjmení.

Titul za
Neplatný vstup

Mobilní číslo(*)
Prosím uveďte Vaše mobilní tel. číslo.

Email(*)
Prosím uveďte Vaši mailovou adresu.

Průvodní text (zdůvodnění nominace)(*)
Prosím uveďte důvod nominace (max. 500 znaků s mezerami).

pouze krátce (max. 500 znaků s mezerami)

Nominovaný novinář(*)
Uveďte prosím jméno, příjmení a tituly nominovaného novináře.

Jméno, příjmení a tituly nominovaného novináře

Název nominovaného počinu(*)
Prosím uveďte název nominovaného počinu.

Odkaz/y
Neplatný vstup

při větším počtu uvádějte každý odkaz na nový řádek

Nahrát soubor (doc, pdf, zip, rar)
Neplatný vstup

Antispamová ochrana(*)
Neplatný vstup

Práce budou posouzeny pětičlennou nezávislou komisí, složenou z psychiatrů a novinářů.

Výsledky budou vyhlášeny na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově.

 

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
předseda Psychiatrické společnosti

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.