Cena výboru PS ČLS JEP

Cena výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na pokrytí nákladů účasti na mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích nebo odborných stážích pořádaných v Evropě, případně v USA nebo Kanadě, a to pouze na konference pořádané těmito odbornými odbornými asociacemi či společnostmi: ECNP, EPA, WPA, CINP, APA, WFSBP, popř. konference IACAPAP 2018.

Vybraná akce musí mít odborný význam pro kvalitní vzdělání výherce. Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let, jako podpora vzdělání mladých psychiatrů.

Podmínkou je, že každá cesta musí být dopředu schválená výborem Psychiatrické společnosti, který garantuje kvalitu a výši přínosu. Proplácí se registrační poplatek, ubytování v hotelu doporučeném organizátorem konference, přiměřené cestovní náklady (letadlem, vlakem, autobusem, osobním vozidlem) v economy třídě. Psychiatrická společnost požaduje krátkou zprávu z cesty, která je následně uveřejněna v časopise Česká a slovenská psychiatrie.

 

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ĆLS JEP děkuje společnosti Janssen za sponzorování ceny výboru pro rok 2018!

janssen

 

 


Kritéria pro přihlášení

1. Člen PS alespoň jeden rok před termínem zahájení konference
2. Při zahájení konference nedosažen věk 40 let
3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka 
4. Profesionální CV
5. Anotace plánované přednášky

Vlastní soutěž
Přednesení přednášky s originálními daty
Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován.
Sympóziu předsedá předseda PS nebo jím pověřená osoba.
O udělení rozhoduje výbor PS tajným hlasováním, eventuálně přihlíží k hlasování přítomného obecenstva, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výbor PS může získat finanční zdroje od smluvního partnera ceny. Ten má pak právo spolu předat cenu a být uveden v materiálech PS.

Povinnosti výherce
Výherce je povinen do konce následujícího kalendářního roku dokladovat svoji aktivní účast na akci pořádané WPA, EPA nebo APA. Kromě nákladů účasti doloží doklad o přijetí abstrakt s problematikou předneseného sdělení a uvedenou dedikací, tj. „finanční podpora Psychiatrickou společností ČLS JEP a České psychiatrické společnosti z.s.“
Výjimečně může výherce požádat o prodloužení této lhůty písemnou formou výbor společnosti. 
Dále je povinen napsat o své účasti na konferenci zprávu do časopisu Čes. a slov. Psychiatrie.

Vznik ceny

Tato cena navazuje na cenu Americké (APA) a České psychiatrické společnosti, která byla udělována od r. 1992 z fondu, který Psychiatrické společnosti (PS) věnovala APA. Po jeho vyčerpání v roce 2008 rozhodl výbor Psychiatrické společnosti na návrh jejího předsedy prof. J. Rabocha o jejím pokračování z prostředků Společnosti.

Laureát obdrží cestovní grant ve výši do 60 000 Kč, jehož účelem jeuhrazení účasti na konferenci pořádané WPA, EPA nebo APA. Cena se uděluje obvykle každoročně během výroční konference PS ev. jejího ekvivalentu (kongres Léčba v psychiatrii a Česko-slovenský psychiatrický sjezd pořádaný na území ČR).

Soutěž se nekoná, pakliže se ve stanovené lhůtě přihlásí méně než 3 kandidáti. Při větším počtu přihlášek si Výbor Psychiatrické společnosti vyhrazuje právo provést předběžný výběr kandidátů proústní prezentaci.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.