Domácí konference a semináře

Kalendář událostí

Pravidelná vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim. MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP ve stejných termínech (tj. vždy první středu v měsíci, s výjimkou prázdnin, 12:00 – 13:30 hod.) na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 4a (Jungmannův dům), 1. patro, aula.

Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr. P. Goldmann).
Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

PROGRAM SCHŮZE ÚNOR

PROGRAM SCHŮZE BŘEZEN

PROGRAM SCHŮZE DUBEN

PROGRAM SCHŮZE KVĚTEN 

PROGRAM SCHŮZE ČERVEN

PROGRAM SCHŮZE ZÁŘÍ

PROGRAM SCHŮZE ŘÍJEN

SCHŮZE LISTOPAD - odpadá z důvodu kolize s konferencí Léčba v psychiatrii III.

PROGRAM SCHŮZE PROSINEC

 

Plán schůzí na rok 2017

  Dopolední program
od 10:00 hodin
Odpolední program
od 15:00 hodin
Únor PK Olomouc Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie
Březen PK Brno Sekce dětské a dorostové psychiatrie
Duben PL Červený Dvůr Sekce psychofarmakologická
Květen PN Bílá Voda Sekce pro soudní psychiatrii
Červen CDZ Praha 8 Sekce pro hypnózu
Září PN Brno Sekce pro psychiatrickou sexuologii
Říjen DPN Velká Bíteš Sekce psychoterapeutická
Listopad odpadá kvůli kolizi s konferenci Léčba v psychiatrii III.
Prosinec PO Havířov Sekce poruch příjmu potravy

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.