Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Aktualizace Reformy Psychiatrické péče 2024: Priority pro MZ 2024-6

Tomáš Kašpárek pro Výbor PS - Únor 2024

Dostupnost a kvalita psychiatrické péče

 

A: Dostupnost psychiatrické a pedopsychiatrické péče
 • Personální kapacity odborného personálu
 • Rozvoj kapacity akutní péče – všeobecné nemocnice a PNs s vazbou na ně
 • Udržení kapacity a rozvoj ambulantní péče
  • Motivační finanční opatření v dětské i dospělé psychiatrii
  • Podpora zdrav. sestry (uvolnění kapacity psychiatra)
  • Akutní ambulance – včasné poskytnutí odborné péče pro akutní stavy, přesun do PA k dispenzarizaci
  • Ambulance s rozšířenou péčí – provázanost a dostupnost komplexních služeb, uvolnění kapacity psychiatra (indikace, koordinace a vyhodnocení péče navázanými profesemi)
 • Rozvoj komunitních služeb
  • Krizová péče – včasná intervence, zábrana psychiatrizace
  • Stacionární péče jako alternativa akutní a následné lůžkové péče
  • Zdravotně-sociální komunitní služby pro rizikové populace (CDZ-SMI, D, G, AMT, OL)
  • Komunitní podpůrné služby s formalizací vazby na zdrav. služby (PA, ARP)
 • Transformace služeb Psychiatrických nemocnic
  • Diferencovaná akutní péče v PNs s vazbou na všeobecné nemocnice
  • Specializovaná péče (AT, G, Sex, OL)
  • Následná péče – standard a kapacita
  • Transformace služeb pro dlouhodobě hospit. klienty náročné na péči (soc., zdrav. soc.)
 • Návaznost služeb = procesní mapy a role služeb
  • akutní péče a navazující komunitní (CDZ, stacionář) vs. následná lůžková péče
  • upřesnění role ambulantní péče, ARP, stacionáře a CDZ
 • Ochranné léčení (NAKOL)
 • Páteřní centra regionální komplexní a vysoce specializované péče: CKPP
B: Kvalita

3 pilíře: Důstojné podmínky (budovy) - Dostatek personálu - Přístup personálu a režim

Důstojné podmínky
 • Pavilony akutní péče (IROP + národní zdroje)
  • Všeobecné nemocnice + PNs s úzkou vazbou na všeobecné nemocnice
 • Standard následné péče (vč. pobytového/technického) + rekonstrukce pavilonů (zdroje PNs)
  • diferenciace do 3 měs. (AT, PT, doléčování) a nad 3 měs.
 • Pobytové sociální (sociálně-zdravotní) služby pro klienty náročné na péči
Dostatek personálu
 • Rezidenční program
 • Nábor a motivace
Přístup personálu a režim
 • Zavádění Safe wards a provozní standard péče
 • Školení: Hodnocení rizika, deeskalace, omezovací prostředky
 • Participace na posílení kompetence sociálních služeb v péči o klienty s chováním náročným na péči
 • Nemocniční ombudsman
 • Systém kvality, centrální vyhodnocování, kontrolní mechanismy
 • Odborné mezirezortní doporučené postupy
  • Poruchy chování

dokument v pdf

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133