Doporučené postupy

Ředitel PL Kroměříž Prim. Možný poslal výboru PS podnět k projednání (text zde). Výbor PS podnět projednal a vyjádřil k němu podpůrné stanovisko. Z pověření výboru pak prof.Höschl vypracoval znění dopisu, který bude rozeslán na příslušné instituce  ČR a EU:

Výbor České psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. (dále jen Výbor) upozorňuje na stigmatizující a pacienty zastrašující dopad mediálně často prezentované skutečnosti, že psychiatrická zařízení v České republice podléhají kontrole "Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícími zacházení nebo trestání" (dále jen EV). Výbor plně respektuje důležitou a nezastupitelnou roli EV při jajištění lidských práv osob zbavených svobody veřejnou mocí a plně podporuje jeho působení všude, kde k takovému zbavení či omezení lidské svobody a důstojnosti dochází. Nicméně instituce, kterých se činnost EV dotýká, se co do svého poslání a statutu významně liší. Psychiatrická zařízení, na rozdíl od vězení, nejsou primárně určena k detenci, penalizaci a restrikci odsouzených či obviněných osob, nýbrž k léčbě většinou nevinných spoluobčanů trpících duševní poruchou. Z toho důvodu je pro zdravotnická zařízení název EV nevhodný a pro pacienty (a to včetně těch, jejichž svoboda je omezena na psychiatrických, venerologických, plicních a infekčních odděleních) je ponižující a hrubě stigmatizující. Tato stigmatizace významně odporuje snaze o emancipaci psychiatrie mezi ostatními lékařskými obory a o její destigmatizaci, jež je významně podporována Světovou psychiatrickou asociací, Světovou zdravotnickou organizací (WHO), pacientskými sdruženími a společnostmi rodinných příslušníků duševně nemocných. Výbor proto navrhuje ke zvážení zavést pro EV politicky korektnější a emočně neutrálnější název "Evropská komise pro zajištění práv a důstojnosti osob zbavených svobody státní mocí"


 

 

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.