Aktuality

Implementace Akčního plánu péče o duševní zdraví na národní úrovni - prof. D. Wassermanová (EPA)

Vysvětlení prof. Danuty Wassermanové: Řídící výbor Rady Evropské psychiatrické asociace k tématu šíření informací o Akčním plánu péče o duševní zdraví národními psychiatrickými asociacemi

Vážení členové národních psychiatrických asociací,

během svého 65. zasedání v květnu 2012 přijalo Světové zdravotnické shromáždění rezoluci o celosvětovém břemenu duševních poruch a o potřebě komplexní a koordinované reakce vnitrostátních zdravotnických a sociálních sektorů. Dne 27. května 2013 schválilo Světové zdravotnické shromáždění poprvé v dějinách Světové zdravotnické organizace Komplexní akční plán pro duševní zdraví na období 2013-2020. Jde o historický mezník v poskytování péče o duševní zdraví a na členské státy se apeluje, aby tento plán provedly a přizpůsobily jej svým vnitrostátním prioritám a dalším okolnostem.

Výše uvedený fakt má samozřejmě velmi důležité dopady na prosazování a provádění různých vnitrostátních programů péče o duševní zdraví a na související otázky. Žádáme vás proto, abyste tuto informaci šířili a pomohli tak uvnitř každé z národních psychiatrických asociací podnítit diskusi o tom, jak co nejlépe rozvíjet aktivity, jež se týkají léčby a prevence duševních chorob a etických aspektů péče o duševní zdraví.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v rámci provádění tohoto Akčního plánu uveřejní WHO v roce 2014 Světovou zprávu o sebevražednosti. V této souvislosti bych ráda připomněla, že EPA se účastnila konzultačního procesu a já osobně aktivně spolupracuji s úřadem WHO v Ženevě. Konečná verze Komplexního akčního plánu péče o duševní zdraví na období 2013-2020 je k dispozici zde: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf

Podrobnější informace o Akčním plánu jsou k dispozici na internetových stránkách WHO, kam vás zavede tento link: http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/

Zde je odkaz na článek z časopisu The Lancet o přijímání Akčního plánu ve Světovém zdravotnickém shromáždění.: World Health Assembly adopts Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2020.pdf

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.