Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kalendář událostí

20. ČESKO-SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD

 

2.–4. 11. 2023

Hotel International, Brno

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

chtěli bychom vás po čtyřech letech opět pozvat do Brna na společný sjezd České a Slovenské psychiatrické společnosti, který se bude konat 2.–4. 11. 2023 v Hotelu International. Jde o 20. výroční společný kongres, na kterém se potkáváme s přáteli z druhé strany hranice, sdílíme zkušenosti a vzájemně se inspirujeme. Odlišná cesta našich zemí (letos „slavíme“ neuvěřitelných 30 let od rozdělení naší společné republiky!) vedla k tomu, že se poněkud odlišnou cestou vydala též organizace péče o duševně nemocné a máme tak možnost předávat si informace o tom, jaké způsoby péče se osvědčují, jaké přístupy jsou spíš slepou cestou a kam je lepší nasměrovat omezené zdroje, které naše země do oblasti psychiatrie investují.

Pro letošní rok jsme zvolili téma, které trápí každého klinického pracovníka v oblasti psychiatrie: „Rezistentní stavy v psychiatrii“. Chceme se tomuto tématu věnovat průřezově přes jednotlivé oblasti našeho oboru a podat tak souhrnný pohled na tento fenomén, na jeho možné příčiny i možné přístupy, kterými mu čelit. Budeme věnovat prostor i pohledu a potřebám nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti duševního zdraví, uživatelů péče i spolupracujících profesí.

Kongres není jen o odborném programu, ale též o životě spolkovém. Plánujeme program zpestřit mimooborovými plenárními přednáškami (z prostředí nám společného, blízkého a přitom vzdáleného), chystáme se slavnostně vyhlásit ceny a předat medaile našich společností, chceme nám všem poskytnout příležitost potkat se, pobavit v přátelském prostředí a na chvíli zapomenout na každodenní stres našich praxí. K tomu nám bude sloužit osvědčené prostředí brněnského Hotelu International, kde se konal poslední společný sjezd na české straně – a kde se nám minule velmi líbilo. Doufáme, že se nám to podaří zopakovat a navázat tak na skvělou tradici našich společných setkání.

Těšíme se na vás!

Simona Papežová, Michal Patarák, Tomáš Kašpárek

 

 

Místo Hotel International, Brno
2.–4. 11. 2023
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133