Kalendář událostí

37. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE
Kontakt www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/cs/

Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá
ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Kolumbus a Fokus Labe – Ústí nad Labem

37. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE
Podpora resilience duševního zdraví

5. – 7. 10. 2023, Ústí nad Labem
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/cs/

Témata konference:

  • Nezdolnost a reakce na traumatickou zkušenost: ošetřování psychických traumat, trauma – informovaná péče, krizové služby, profesionální a neformální podpora
  • Jak rozumět resilienci: propojování psychologických, neurovědních a dalších výzkumů a jejich přínos pro praxi (zdroje odolnosti, individuální a skupinová odolnost, následky válečných a přírodních katastrof, organizace služeb)
  • Nezdolnost CDZ: udržitelnost, rozšiřování sítě, podpora odolnosti v týmu, efektivní postupy n Podpora resilience u dětí, adolescentů a rodin 
  • Osoby s emoční nestabilitou v komunitní péči: přístupy podporující zvládání a resilienci 
  • Zátěž a nezdolnost pomáhajících profesionálů: jak podporujeme vlastní resilienci

Zahraniční řečníci:
Dr. Nino Makhashvili, Gruzie
Dr. Antonio Maone, Itálie

Místo Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.