Kalendář událostí

43. česko-slovenská soudně psychiatrická konference
Kontakt doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

banner 74x195 43 konf soudni 23 25 6 2022

„AKTUÁLNÍ PROBLÉMY FORENZNÍ PRAXE A NOVÝ ZÁKON O ZNALCÍCH“

POZVÁNKA A PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Čtvrtek 23.6.2022

16,00 – 18,30

Registrace

17,00 – 18,30

Zahájení, aktuální stav českého znalectví | Žukov I.

Vzpomínka na emeritního přednostu ÚVN Petra Krekuleho | Hynek K.

Poradní sbor znalců při MSpr – zpráva o činnosti | Hajnová R.

Diskuze | 15 min

Pátek 24.6.2022

Bloku přednášek předsedá: Domluvilová D., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

10,00 – 10,30

10,30 – 11,00

Nový zákon o znalcích – aktuální stav, problematika spojená s Novým zákonem o znalcích, reakce z terénu | Benýšek J. (MSpr)

Diskuze | 30 min

11,00 – 11,20

11,20 – 11,40

Ústavní znalecké posudky | Švarc J. (PN Bohnice)

Diskuze | 20 min

11,40 – 12,00

12,00 – 12,20

PTSD, konfrontace s ústavními posudky | Tichý V. (ÚVN)

Diskuze | 20 min

12,20 – 14,30

Pauza na oběd

Bloku přednášek předsedá: Tichý V., Navrátil P. (ÚVN)

14,30 – 14,50

15,50 – 15,00

Opatrovnické spory | Uhlíková P. (PK 1. LF UK)

Diskuze | 10 min

15,00 – 15,15

15,15 – 15,25

Nové psychologické přístupy ve znalectví | Ptáček R. (PK 1. LF UK)

Diskuze | 10 min

15,25 – 15,40

15,40 – 15,50

Simulace PTSD u „oběti“, kazuistika | Novotný J. (Lázně Jeseník)

Diskuze | 10 min

15,50 – 16,00

16,00 – 16,10

Úskalí znalecké činnosti | Navrátil P. (ÚVN)

Diskuze | 10 min

16,10 – 16,25

16,25 – 16,45

Sporná znalecká vyhodnocení | Raboch J. (PK 1. LF UK a VFN)

Diskuze | 10 min

16,30 – 16,50

16,50 – 17,00

Sexuologická úskalí znalecké činnosti, kazuistika | Zvěřina J. (Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN)

Diskuze | 10 min

17,00 – 17,30

Coffee break

Bloku přednášek předsedá: Hosák V. (PK UK HK), Vevera J., Žukov I.

17,30 – 17,45

17,45 – 17,55

Co trápí soudní znalce psychiatry (a dá se s tím něco dělat)? | Hosák V.

Diskuze | 10 min

17,55 – 18,10

18,10 – 18,20

Biologické koreláty asociálních jedinců, vězněných, stav výzkumu v ČR | Vevera J. (PK UK Plzeň)

Diskuze | 10 min

18,20 – 18,35

18,35 – 18,45

18,45 – 19,05

19,05 – 19,15

Ochranné léčby, vedení k resocializaci, výzkum PN Bohnice| Páv M. (PN Bohnice)

Diskuze | 10 min

Léčba depotními antipsychotiky a možnosti využití v ochranném léčení | Buday J.  (PK 1.LF UK a VFN)

Diskuze | 10 min

19,45

Večeře organizovaná Sekcí soudní psychiatrie PS ČLS JEP

Sobota 25.6.2022

Bloku přednášek předsedá: Pavlovský P., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

9,30 – 9,45

9,45 – 9,55

Posuny ve znalecké činnosti v posledních dekádách | Pavlovský P. (PK 1. LF UK a VFN)

Diskuze | 10 min

9,55 – 10,10

10,10 – 10,20

Projekt otevřená věznice (Jiřice) | Veteška J. (Ped. F. UK)

Diskuze | 10 min

10,20 – 10,35

10,35 – 10,40

Práce zaměřena na účinnost resocializace | Kříž J. (Ped.f. UK)

Diskuze | 5 min

10,40 – 10,55

10,55 – 11,00

Otázka věrohodnosti | Fischer S. (ÚJEP, Ústí nad Labem)

Diskuze | 5 min

11,00 – 11,15

11,15 – 11,25

Práce s vězni v rámci VTOS, praxe, výzkum | Jiřička V. (MSpr - Vězeňská služba)

Diskuze | 10 min

11,25 – 11,40

11,40 – 11,50

Práce s duševně nemocným klientem| Sýkora M. (AK Gřivna a partneři), Žukov I. (PK 1.LF UK a VFN)

Diskuze | 10 min

11,50 – 12,20

Coffee break

12,20 – 12,45

12,45 – 12,55

Zpráva o znalectví na Moravě, kazuistiky| Holanová M.

Diskuze | 10 min

12,55 – 13,10

13,10 – 13,20

Simulující „klient“, ústavní posudek – observován na PK – kazuistika| Šimek J.

Diskuze | 10 min

13,20 – 15,00

Oběd

Bloku přednášek předsedá: Holanová M., Žukov I. (PK 1. LF UK a VFN)

15,00 – 15,30

15,30 – 15,40

Zpráva o problémech znalectví na Slovensku, trendy, kazuistiky, další vývoj | Žigová E.

Diskuze | 10 min

15,40 – 15,55

15,55 – 16,10

Tvorba guidelines | Benýšek (MSpr)

Diskuze | 15 min

16,10 – 16,30

16,30 – 16,40

Potřeba posudků, představy o znaleckých posudcích z hlediska právní teorie a praxe | Sýkora M. (Právnická fakulta – katedra trestního práva)

Diskuze | 10 min

16,40 – 17,00

Coffee break

17,00 – 17,10

17,10 – 17,15

Výhledy znalecké činnosti v ČR, spolupráce s MSpr | Benýšek (MSpr), Žukov I., Hajnová R., Zvěřina J.

Diskuze | 5 min

17,15 – 17,25

17,25 – 17,30

Celoživotní zkušenost znalce, teorie a praxe | Hynek K. (PK 1.LF UK a VFN)

Diskuze | 5 min

17,30

Zakončení konference | Žukov I. (PK 1.LF UK a VFN)

Místo Vondráčkova posluchárna, PK 1.LF UK a VFN, Praha 2

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.