Kalendář událostí

13. sympózium biologické psychiatrie - na téma "Biologická psychiatrie a resilience"
Kontakt  Prof. MUDr. Klára Látalová, PhD., Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Pozvánka – první oznámení

Společnost pro biologickou psychiatrii

Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Kuffnerův nadační fond

ve spolupráci s

Psychiatrickou nemocnicí Jihlava

pořádají ve dnech 21. - 23. dubna 2022

13. sympózium biologické psychiatrie

Jedná se o tradiční setkání (nejen) biologicky zaměřených psychiatrů

a odborníků příbuzných profesí

Organizováno bude 10 přednášek o délce 45 minut

Sympózium bude zaměřeno na neurobiologii duševních poruch

ve vztahu k jejich léčbě

Titul konference pro rok 2022 zní:  Biologická psychiatrie a resilience. Těšit se můžete na celkem 10 informačně hodnotných přednášek, respektovaných odborníků z řad psychiatrů, neurologů, patofyziologů, dětských psychiatrů a dalších odborností.  Konference bude registrována  ČLK a ohodnocena 10 kredity ČLK.

Těšit se můžeme například na témata o resilienci v molekulární psychiatrii, psychiatrické metody vedoucí k posílení resilience, resilienci v dětské psychiatrii, roli kognitivní rezervy v resilienci a další. Přednáškovým místem je tradičně divadlo v areálu Psychiatrické Nemocnice Jihlava (Jihlava, Brněnská 54, 58624)

Účastníci z řad SBP platí konferenční poplatek 300 Kč, nečlenové 500 Kč, platba je prováděna hotově na místě.

Poplatek zahrnuje: účast na přednáškách, společenský raut, občerstvení mezi přednáškami.

Ubytování si účastníci zajišťují samostatně, doporučován je Penzion Mahler poblíž PN

Přihlášku naleznete: https://psych.lf1.cuni.cz/sbp/index.htm. Vyplněnou , prosím, posílejte poštou na adresu: Prof. MUDr. Klára Látalová, PhD., Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.

Pozn: Pokud by si epidemiologická situace vyžádala, formát konference bude změněn na on-line

Místo - Divadlo v areálu Psychiatrické Nemocnice Jihlava (Jihlava, Brněnská 54, 58624)

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.