Aktuální zprávy

ÚHRADY ambulantní psychiatrické péče V ROCE 2021

Informace k úhradám ambulantní psychiatrické péče pro rok 2021:

Odb. 305,306, 308 a 309 mají hodnotu bodu 1,04 Kč.

Žádná z regulací se netýká odborností 305, 306, 308 a 309.

Ke každému klinickému vyšetření je třeba nadále vykazovat kód 09543. Za každý takto vykázaný a ZP uznaný kód platba od ZP 35,- Kč. Bez limitu.

Bonifikace:

  • 0,04 Kč v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží do konce ledna 2021, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou držiteli po celý rok 2021 platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace. Pokud platnost takového diplomu končí během roku 2021, stačí do měsíce po vypršení platnosti původního diplomu ZP doložit nový, jehož platnost musí začít nejpozději 30 dnů po konci platnosti diplomu původního.
  • 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50% pracovišť (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu o 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin. U poskytovatelů, kde působí jen jeden nositel výkonů, přičemž pracuje sám ve více IČP, stačí pro splnění výše popsaných podmínek, pokud je plní v součtu za všechna IČP (většinou dvou oborů nebo dvou ordinací).
  • 0,02 Kč pro danou odbornost, pokud poskytovatel ošetří alespoň 5 % pojištěnců (u operačních oborů 10 %), u nichž v letech 2018 až 2020 nevykázal žádný výkon a zároveň využívá pro návštěvy pacientů objednávkový systém, který umožňuje přednostní ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Pokud si chcete dohledat více informací sami:

  • platný Seznam zdr. výkonů pro rok 2021: Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – VZP ČR
  • v databázi výkonů   mzcr.cz - platné výkony – najdete popis výkonů (tzv. registrační listy), včetně letošního bodového ohodnocení, se započítáním navýšení práce o 10 %. („Položka "Přímé body" a "celkový počet bodů" u všech výkonů již obsahuje navýšení osobních nákladů nositelů výkonů o 10 % od roku 2021 dle kapitoly 9 vyhlášky č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů“)
  • „úhradová vyhláška“: Vyhláška MZ 428/2020 Sb. o úhradách zdravotní péče v r. 2021

Dokument v pdf

Partneři společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.