Aktuální zprávy

MUDr. Zdeňka Drlíková – vzpomínka kolegy z Prahy

 drlíková

Zdenu Drlíkovou jsem poznal před více než 40 lety jako ženu charismatickou, manažersky kompetentní, rozhodnou, plně se zajímající o osudy psychiatricky nemocných, organizující jak systém péče, tak různá odborná setkání. Zachovávala si zdravý „selský“ rozum a nepodléhala různým módním vlnám. Velmi rád jsem se s ní setkával a čerpal z jejích bohatých klinických, ale i životních zkušeností. Přitom vždy, když přijela k nám na kliniku na Karlově, hovořila o nás jako o Olympu české psychiatrie. Byla také velmi společenská. Pamatuji si na ni, jak na tradiční psychiatrické konferenci v Jeseníku jako jediná žena vystupovala v atraktivních divadelních hrách J. Janatky ve společnosti bratrů Zemků, prof. Študenta či doc. Bašteckého. Velmi ráda cestovala a měl jsem to potěšení s ní zažít řadu nezapomenutelných příhod, ve kterých vystupovala vždy jako energická, praktická žena. Např. v Peru zorganizovala nákup spodního prádla nešťastnému docentu z Prahy, kterému nedorazila osobní zavazadla. V uličkách Istanbulu poté, když se nám ztratil náš vojenský průvodce, prohlásila: „Nevadí, přebírám velení“ a svůj úkol perfektně splnila. Zdena si vždy užívala života, práce ji bavila, ráda byla mezi lidmi, osobnostně byla předurčena k vedoucím rolím. V psychiatrické obci byla všeobecně uznávána jako jeden z čelních představitelů našeho oboru. Jistě po právu se stala v roce 2008 čestnou členkou Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Nedovedu si představit, že by ji cokoliv mohlo v jejích aktivitách zastavit.

Zdeno, moc děkujeme a nezapomeneme.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, Dr.Sc.

Emeritní přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, bývalý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2020 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.